Helpdesk

   December 1, 2022

   Information for Ukrainian refugees for whom we provide SIM cards

   Up-to-date information for Ukrainian refugees about telecommunication services.

   • We continue to provide free calls and unlimited internet in Latvia.
   • We provide 60 free minutes per month for calls from Latvia to some of the largest mobile networks in Ukraine. After using the free minutes, the fee is 0.05 €/min.
   • The fee for calls to other Ukrainian mobile and landline networks using SIM cards provided by LMT for Ukrainian refugees is 0.05 €/min.
   • Tariffs in Ukraine:
    - mobile internet – at no extra charge;
    - calls in Ukraine and to EEA countries (incl. Latvia) – 0.09 €/min;
    - calls to other countries – 0.35 €/min;
    - incoming calls – 0.05 €/min;
    - text messages – 0.12 €.
   • Likewise, we provide unlimited free calls and 2 GB of internet within 90 days period in EEA countries.
   • Calls to Ukraine while in other countries outside Latvia (incl. in EEA countries) according to LMT standard tariffs. Find out more information HERE.

   You can easily refill your LMT Karte HERE. More information about other LMT Karte refilling options is available HERE.

   After 1 January 2023. please follow the updated information on our website.

   If you have any questions, we are here for you 24/7:
   - tel. 80768076
   - info@lmt.lv

   All fees in €, incl. VAT.

   Інформація для біженців з України, яким надаємо SIM-картки

   1 грудня 2022 року

   Актуальна інформація для українських біженців щодо телекомунікаційних послуг.

   • Ми продовжуємо надавати безкоштовні дзвінки та безлімітний інтернет у Латвії.
   • Ми надаємо 60 безкоштовних хвилин на місяць для дзвінків з Латвії на найбільші мережі мобільного зв’язку України. Після використання безкоштовних хвилин плата становить 0,05 євро/хв.
   • Дзвінки на інші українські мобільні та фіксовані мережі з використанням SIM-карт, наданих компанією LMT для українських біженців, тарифікуються по 0,05 євро/хв.
   • Тарифи під час перебування в Україні:
    - мобільний інтернет – без додаткової плати;
    - дзвінки в Україні та в країні ЄЕЗ (у т. ч. в Латвію) – 0,09 євро/хв; 
    - дзвінки в інші країни – 0,35 євро/хв.;
    - одержання дзвінків – 0,05 євро/хв.;
    - короткі повідомлення – 0,12 євро/хв.
   • Ми також надаємо у країнах ЄЕЗ  необмежену кількість безкоштовних дзвінків та 2 ГБ Інтернету протягом 90 днів.
   • Дзвінки в Україну під час перебування в інших країнах за межами Латвії (у т. ч. у країнах ЄЕЗ) – відповідно до стандартних тарифів LMT. Детальніша інформація ТУТ.

   Свою картку LMT можете поповнити ТУТ. Детальніша інформація про інші можливості поповнення картки LMT доступна ТУТ.

   Після 1 січня 2023 року, будь ласка, слідкуйте за оновленнями на нашому сайті.

   У разі додаткових запитань контактуйте з нами цілодобово, без вихідних:
   - тел.: 80768076
   - info@lmt.lv

   Всі збори вказані в євро з ПДВ.

   Share the link