Palīdzība

   Uzņēmuma drošība ir tik stipra, cik stiprs ir tās vājākais posms.

   Rūpējoties par kiberdrošību, pasargā savu uzņēmumu no riskiem, kas saistīti ar datu noplūdi, finansiāliem un reputācijas riskiem.

   97%

   Kopš Krievijas un Ukrainas kara sākuma 97% organizāciju ir piedzīvojušas kiberdraudu pieaugumu

   72,7%

   2023. g. vairums pasaules organizāciju ir saskārušās ar izspiedējprogrammatūras uzbrukumiem

   10.5 9

   Līdz 2025. g. kibernoziedzības globālās izmaksas sasniegs 10,5 mljrd. ASV dolāru gadā

   Avoti: Accenture, Cybersecurity Ventures un Statista

   Jaunā NIS2 direktīva – kiberdrošības prasības Eiropas Savienībā

   2022. g. pieņemtā NIS2 direktīva, salīdzinot ar NIS1, aptver būtiski plašāku nozaru skaitu, kam jāievēro jaunie kiberdrošības noteikumi. NIS2 prasības Latvijā noteiks Nacionālās kiberdrošības likums un saistošie MK noteikumi (vēl izstrādes procesā).

   Jau esošās nozares

   Enerģētika

   Veselības aprūpe

   Transports

   Banku pakalpojumi

   Dzeramais ūdens

   Notekūdeņi

   Finanšu tirgus infrastruktūra

   Digitālā infrastruktūra

   Jaunās papildu nozares

   Pasts

   Kurjerpasta pakalpojumi

   Pārtikas ražošana

   Industriālā ražošana

   Atkritumu apsaimniekošana

   Ķimikālijas

   Kosmoss

   Digitālie risinājumi

   Direktīvas ieviešanas Latvijā laika plāns

   No 2024. g. maija ir plānots pakāpeniski ieviest jaunās NIS2 direktīvas prasības. Direktīvas mērķis ir nodrošināt vienādi augstu kiberdrošības līmeni visā Eiropas Savienībā.

   14.12.2022.

   EP pieņemta jaunā NIS2 direktīva

   2024. g. 2. cet.

   Iespējamā Nacionālā Kiberderošības likuma apstiprināšana Saeimā un atbilstošo MK noteikumu nodošana publiskai apspriešanai

   17.10.2024.

   Direktīvas spēkā stāšanās datums

   01.04.2025.

   Uzņēmumi ziņo par subjektu statusa atbilstību un kiberdrošības pārvaldnieku

   01.07.2025.

   Pirmreizējs pašnovērtējuma ziņojums

   Tev piemēroti drošības risinājumi pie LMT

   Piedāvājam pakalpojumus, kas palīdzēs ne tikai efektīvi pārvaldīt incidentus un uzraudzīt sistēmas, bet arī optimizēt kiberdrošības procesus un budžetu.

   • Pastāvīgs profesionāļu atbalsts
   • Pieeja jaunākajām tehnoloģijām un infrastruktūras atbalsts
   • Uzticams partneris ar 30+ gadu pieredzi

   DOC

   Drošības operāciju centrs (DOC) ir pakalpojums, kas ar nepieciešamo speciālistu, procesu un tehnoloģiju palīdzību veic nepārtrauktu uzņēmuma iekārtu un tīkla uzraudzību.

   • Drošības incidentu uzraudzība, atklāšana, izmeklēšana un novēršana
   • Pielāgotas atskaites un paziņojumi par incidentiem un draudiem

   Ieguvumi

   Efektīvāka incidentu pārvaldība un atbilstība normatīvajiem aktiem, drošības izpratne un situāciju pārvaldība, kiberdrošības budžeta optimizācija un drošības operāciju sarežģītības samazināšana.

   TOC

   Tīkla operāciju centrs (TOC) ir centralizēta vieta, kurā datoru un telekomunikāciju tīkli tiek pārvaldīti un uzraudzīti 24/7. TOC ir pirmā fronte pret tīkla traucējumiem un kļūmēm.

   • Tīkla uzraudzība, tā stāvokļa analīze, ziņošana par veiktspēju un optimizācija
   • Tīkla sistēmu pārraudzība, lai pārvaldītu datu glabāšanu, atjauninātu programmatūru un nodrošinātu savienojamību

   Ieguvumi

   Nepārtraukta tīkla sistēmas uzraudzība, ātra problēmu identificēšana un novēršana, pirms tās kļūst par problēmu. TOC "vienmēr ieslēgts" režīms nozīmē, ka kāds vienmēr ir blakus, lai nodrošinātu, ka visa programmatūra, aparatūra un tīkli darbojas.

   Mūsu partneri

   Santa Monica Networks
   Aruba
   Fortinet
   Cisco
   Paloalto