Palīdzība

   Secīga zvanu pāradresācija

   Pasaule bez neatbildētiem zvaniem

   Iespēja automātiski pāradresēt zvanus uz citiem numuriem iepriekš noteiktā secībā (sequential ringing). Piemēram, ja klients zvana uz uzņēmuma pasūtījumu pieņemšanas vai servisa tālruņa numuru, zvanu saņem darbinieks A, taču, ja viņš jau runā ar citu klientu vai ir pusdienās, zvans pāradresējas kolēģim B, kolēģim C utt.

   • Maksimālais pāradresāciju „ķēdē” iekļauto numuru skaits – 12.
   • Var norādīt secības veidu, t.i., pirmo zvanu vienmēr saņem viens un tas pats numurs vai slodzes izlīdzināšanas nolūkā ikreiz cits.
   • Var norādīt iezvana ilgumu sekundēs – 10, 20 vai 30.
   • Fiksētā mēneša maksa – 3.00 €. Pakalpojums komplektā ar tarifu plānu Biroja tālrunis VIRTUĀLAIS – 4.40 €.


   Svarīgi zināt

   • Pakalpojumu var izmantot kopā ar jebkuru Biroja tālruņa tarifu plānu – BIZNESS vai EKONOMISKAIS.
   • Numuriem, kas iekļauti sarakstā, nedrīkst būt aktivizētas citas pāradresācijas.
   • Zvanus saņems tie numuri, kas iekļauti sarakstā (nevis numurs, kam pieslēgts pakalpojums).
   • Pāradresācija iziet vienu ciklu – ja neatbild neviens no sarakstā iekļautajiem darbiniekiem, zvans pārtrūkst.
   • Pirms LMT pakalpojumu lietošanas lūdzam iepazīties ar LMT sniegto datu apstrādes informāciju. LMT kā datu pārzinis šiem jautājumiem velta vislielāko vērību. LMT sniegto pakalpojumu ietvaros datus apstrādājam tikai nepieciešamajā apjomā un laika periodā, kas izriet no pakalpojuma būtības un saistošo normatīvo aktu prasībām. Pakalpojuma SECĪGA ZVANU PĀRADRESĀCIJA ietvaros var tikt apstrādāti pamatdati, piemēram, pieslēguma numurs u.c., kā arī elektronisko sakaru metadati, tostarp  noslodzes dati – ar elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu saistītā informācija. Apstrādājamo datu mērķis ir īstenot izvēlētā pakalpojuma izpildi, tostarp nodrošināt ar to saistīto kvalitāti, norēķinus un pieteikto jautājumu risināšanu, ja tādi rodas, kā arī saistošo normatīvo aktu izpildi. Datu apstrādes pamats ir pieprasītais LMT pakalpojums un ar to saistīto normatīvo aktu īstenošana. Šāda apstrāde ir priekšnosacījums darījuma izpildei, un datu nesniegšana var daļēji vai pilnībā kavēt vai pārtraukt darījuma nodrošināšanu. Attiecībā uz saviem datiem LMT klientam ir tiesības īstenot normatīvajos aktos noteiktās tiesības. Plašāka informācija par LMT īstenoto datu aizsardzību un tiesībām datu apstrādes jomā pieejama LMT privātuma politikā.
   • Lai nodrošinātu iespējami labāku klientu pieredzi un pilnīgākas LMT pakalpojumu izmantošanas iespējas, pakalpojumu lietošanas laikā LMT var ar  Tevi sazināties (telefoniski, nosūtot īsziņu, e-pastu vai ziņu interneta pārlūkā) par pakalpojuma administrēšanas un lietošanas jautājumiem.

   Visas maksas norādītas € bez PVN.