Palīdzība

   PRIVĀTĀS PIEKĻUVES PUNKTS

   Drošs biznesa tīkls

   Korporatīvajiem klientiem piedāvājam iespēju saņemt individuālu GPRS piekļuves punktu, lai varētu organizēt paaugstinātas drošības savienojumus datu pārraidei ar GPRS palīdzību.

   Tehniskās prasības

   Informācijas nosūtīšana

   Savienojums starp tīklu un piekļuves punktu tiek nodrošināts ar interneta palīdzību. Datu pārraide no piekļuves punkta līdz tīklam notiek ar GRE protokola (IP protocol number 47) palīdzību.

   Šifrēšana

   Dati, kas tiek pārraidīti starp tīklu un piekļuves punktu, tiek šifrēti ar IPSec protokola (IP protocol number 50) palīdzību, izmantojot protokola ESP (Encapsulation Security Payload) režīmu. IPSec parametru un atslēgu automātiskā apmaiņa notiek pēc IKE (ISAKMP/OAKLEY) protokola. Sākotnēji starp līdzēju šifrēšanas iekārtām ir atļauts tikai UDP protokola trafiks, kas adresēts 500. portam, un IPSec protokola trafiks. Realizējot tehnisko risinājumu, pēc vajadzības, šis nosacījums var tikt mainīts.

   Sākotnējie IKE parametri

   IKE 1st phase (ISAKMP SA)

   • LMT pregenerated PRESHARED SECRET;

   • cypher 3DES CBC;

   • hash function MD5;

   • MODP group 2 or 5;

   • SA lifetime 4 hours.

   IKE 2nd phase (IPSec SA)

   • ESP mode;

   • cypher 3DES CBC;

   • hash function MD5;

   • nav atļauts PFS;

   • nav atļauts Aggressive Mode;

   • SA lifetime 1 hour.

   Minētie parametri var tikt mainīti, ja šādas izmaiņas rakstveidā akceptē LMT.

   Lietotāju autentifikācija

   Autentifikācijas informācijas pārraide notiek ar RADIUS (RFC 2865) protokola palīdzību. Lietotāju autentifikācija pēc vienošanās var notikt LMT vai Korporatīvā klienta pusē. Korporatīvam klientam ir jāsniedz informācija par servera IPv4 adresi un autorizācijas atslēgu.

   IP adreses

   IPSec vārtejas (gateway) un GRE end-point adresēm jābūt publiskajām. Visas pārējās IP adreses (mobilie termināļi, RADIUS serveri) var būt gan publiskās, gan privātās. Ja Korporatīvais klients izmanto publiskās IP adreses, tām jābūt no Klientam piederošā publisko IP adrešu diapazona. Korporatīvajam klientam ir jānorāda, cik liels būs mobilo iekārtu IP adrešu diapazons, kā arī diapazonu sadalījums starp LMT GPRS maršrutētājiem. Neatkarīgi no tā, kur notiek lietotāja autentifikācija (LMT vai Korporatīvā klienta pusē), Korporatīvais klients nosaka IP adrešu tipu (dinamiskā vai statiskā).

   Izmaksas

   Pakalpojuma pieslēgšanas maksa

   213.43 €

   Abonēšanas maksa

   49.80 €/mēn.

   Svarīgi zināt

   • Pirms LMT pakalpojumu lietošanas lūdzam iepazīties ar LMT sniegto datu apstrādes informāciju. LMT kā datu pārzinis šiem jautājumiem velta vislielāko vērību. LMT sniegto pakalpojumu ietvaros datus apstrādājam tikai nepieciešamajā apjomā un laika periodā, kas izriet no pakalpojuma būtības un saistošo normatīvo aktu prasībām. Pakalpojuma “Privātās piekļuves punkts” ietvaros var tikt apstrādāti pamatdati, kā arī elektronisko sakaru metadati, tostarp noslodzes dati – ar elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu saistītā informācija. Apstrādājamo datu mērķis ir īstenot izvēlētā pakalpojuma izpildi, tostarp nodrošināt ar to saistīto kvalitāti, norēķinus un pieteikto jautājumu risināšanu, ja tādi rodas, kā arī saistošo normatīvo aktu izpildi. Datu apstrādes pamats ir pieprasītais LMT pakalpojums un ar to saistīto normatīvo aktu īstenošana. Šāda apstrāde ir priekšnosacījums darījuma izpildei, un datu nesniegšana var daļēji vai pilnībā kavēt vai pārtraukt darījuma nodrošināšanu. Attiecībā uz saviem datiem LMT klientam ir tiesības īstenot normatīvajos aktos noteiktās tiesības. Plašāka informācija par LMT īstenoto datu aizsardzību un tiesībām datu apstrādes jomā pieejama LMT privātuma politikā.

   • Lai nodrošinātu iespējami labāku klientu pieredzi un pilnīgākas LMT pakalpojumu izmantošanas iespējas, pakalpojumu lietošanas laikā LMT var ar tevi sazināties (telefoniski, nosūtot īsziņu, e-pastu vai ziņu interneta pārlūkā) par pakalpojuma administrēšanas un lietošanas jautājumiem.

   Visas maksas norādītas € bez PVN.