Palīdzība

   2011. gada 19. augusts

   OKartes pētījums: internets iedvesmo gūt jaunus iespaidus reālajā dzīvē

   OKartes veiktais pētījums apgāž mītu, ka 21. gadsimtā virtuālā vide ir aizstājusi reālo dzīvi. Kā liecina aptauja, internets ir vieta, kas sniedz cilvēkiem gandrīz neierobežotas iespējas iegūt un dalīties ar visa veida informāciju, bet joprojām vispatiesākās un spilgtākās emocijas cilvēki meklē un gūst reālajā vidē. To apliecina 68% respondentu.

   LMT viceprezidents Ingmārs Pūķis Internets ir platforma jaunu ideju attīstībai. Mijiedarbība starp reālo un virtuālo pasauli nodrošina zināšanu apmaiņu, mudinot cilvēkus gūt jaunu pieredzi reālajā dzīvē.

   Saskaņā ar aptaujas rezultātiem, emocijām reālajā dzīvē salīdzinoši visvairāk priekšroku dod tieši jaunieši vecumā no 18-28 gadiem (77%), bet iedzīvotāji vecumā no 40-49 gadiem savu pozitīvo vērtējumu par labu „reālajai pasaulei” apliecinājuši 64% gadījumos. Tādejādi pētījums pilnībā apgāž mītu, ka jauniešu dzīve mūsdienās norit vienīgi internetā.

   Psihologs Ansis Jurģis Stabingis Sazināties virtuālajā vidē ir daudz vienkāršāk un, mūsdienu tehnoloģisko iespēju rezultātā, arī ērtāk. Vairs neesam piesieti „telpai”, bet brīvi lietojam virtuālās vides priekšrocības neatkarīgi no mūsu atrašanās vietas – vai tas būtu veikals, autobusa pietura vai kafejnīca. Virtuālo sakaru dēļ mūs neierobežo arī laiks un attālums, tuvāki šķiet pat nepazīstami cilvēki. Tomēr, lai cik ērta būtu virtuālā pasaule, kontakts tajā ir pastarpināts — tam nav tāda dziļuma, intensitātes, kā saskarsmei reālajā dzīvē. Tāpēc internets var kalpot par iedvesmas avotu, bet nevar aizstāt cilvēku savstarpējās attiecības reālajā dzīvē.

   Cilvēki labprāt būtu drosmīgāki
   Vienlaikus 43% respondentu atzīst, ka internets ļauj viņiem izpausties drosmīgāk, nekā reālā pasaule. Tomēr tajā pašā laikā cilvēki atzīst, ka labprāt būtu drosmīgāki arī reālajā dzīvē. Lai realizētu savu brīvību un uzdrošinātos paveikt vairāk, 65% aptaujāto atzīst, ka internetā izmanto dažādas „maskas”, kuras atbilstoši piemēro savām aktivitātēm. „Masku” kā savas identitātes daļu 76% gadījumu visvairāk lieto auditorija, kas vecāka par 50 gadiem, bet jaunieši vecumā 18-28 gadi „maskas” izmanto 65% gadījumu.

   Cilvēkiem virtuālā vide nereti kļūst par „starta pozīciju” pozitīvai pieredzei reālajā pasaulē. Virtuālā vide nodrošina salīdzinoši nelielu barjeru, kas palīdz vai nu uzsākt kontaktu, radīt un pārbaudīt ideju virtuālajā pasaulē, saņemt praktisku un noderīgu informāciju, ko vēlāk pārvērst pozitīvā pieredzē reālajā dzīvē, skaidro Ansis Jurģis Stabingis.

   Tieši tāpēc, lai palīdzētu cilvēkiem internetā iegūto brīvību un pozitīvo pieredzi iemiesot arī reālajā dzīvē, OKarti ir pārņēmušas – MASKAS. Tie ir tēli, kas mūsu digitālās kultūras ietekmē radušies internetā un ieradušies, lai palīdzētu mazināt robežu starp virtuālo un reālo vidi, kļūstot par „tiltu” starp abām pasaulēm. Piecas dažādās OKartes MASKAS - #Iks, #Eror, #Noa, #Mia un #Teo, kas iemieso līderību, provocēšanu, gādību, gudrību un naivumu, uzdrošinās un aicina uzdrīkstēties arī citus, dodot cilvēkiem iespēju gūt jaunus iespaidus.

   Par aptauju
   Aptauja tapusi sadarbībā ar Snapshots no 2011.gada 7.-11.jūlijam. Ar interneta starpniecību veiktajā aptaujā piedalījās 860 Latvijas ekonomiski aktīvie iedzīvotāji vecumā no 15-74 gadiem.

   Dalīties ar saiti