Palīdzība

   2014. gada 22. oktobris

   LMT un Microsoft piedāvā inovatīvu izglītības projektu skolām – “Gatavi rītdienai!”

   Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) atklāja Latvijas Mobilais Telefons (LMT) un Microsoft Latvia kopīgi īstenoto izglītības inovāciju pilotprojektu “Gatavi rītdienai!”. Pasākumā projekta dalībniekiem — skolēniem no Siguldas, Liepājas, Daugavpils, Ķekavas un Ventspils — kopā ar LMT prezidentu Juri Bindi un Microsoft Latvia vadītāju Ēriku Eglīti bija iespēja piedalīties “Gatavi rītdienai!” atklātajā stundā un pārliecināties, kā tehnoloģijas var jēgpilni izmantot mācību procesā.


   Tagad projektā iesaistījusies arī Ventspils 4. vidusskola, kurai 30 planšetes skolēnu darbam stundās tika pasniegtas “Gatavi rītdienai!” atklāšanas pasākumā.

   Katrā pilotskolā vienas klases skolēni saņēmuši planšetes ar programmnodrošinājumu un klases darba vadības sistēmu. Īpaši nozīmīgs projekts ir ar to, ka vienlaikus ar tehnoloģiju pieejamību projekta laikā tiks izstrādātas un aprobētas metodes jēgpilnai ierīču izmantošanai skolā, un notiks skolēnu motivācijas un mācību rezultātu monitorings, lai gūto pieredzi nākotnē varētu izmantot mācību procesā arī citās skolās..
   Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš projekta atklāšanas uzrunā norādīja: „Mazās valstis var būt stipras tikai tad, ja tās spēj paveikt ko tādu, kas ir ārpus ierastā. Un šodien ar šo projektu „Gatavi rītdienai!” mēs ko tādu esam iesākuši. Jo skolēni ir jaunāki, jo tuvāk viņi ir šai nākotnes realitātei, tādējādi arī sagatavotāki rītdienas izaicinājumiem. Tādēļ vēlu drosmi šajā projektā turpināt iesākto.”

   “Pēdējo gadu laikā Microsoft Latvia īstenojis vairākas iniciatīvas tehnoloģiju prasmju attīstībai un zināšanu nostiprināšanai, un “Gatavi rītdienai!” ir turpinājums iesāktajam. Šī projekta dalībskolu audzēkņiem, izmantojot modernas mācību metodes, ir iespēja attīstīt 21. gadsimtā nepieciešamās prasmes — komunikāciju, sadarbību un kritisko domāšanu,” iniciatīvas nozīmību pamato Microsoft Latvia vadītājs Ēriks Eglītis.

   Tāpat viņš pauž gandarījumu, ka projektā iesaistās arvien jaunas skolas un sadarbības partneri gan Latvijā, gan no ārvalstīm. ““Gatavi rītdienai!” sākās kā atsevišķu skolu iniciatīva, aicinot mūs palīdzēt ieviest tehnoloģijas skolās, un esmu gandarīts, ka kopīgiem spēkiem piecu klašu skolēni visā Latvijā šogad mācību procesā varēs izmantot vismūsdienīgāko tehnoloģiju iespējas,” turpina Ē. Eglītis.

   “Mūsdienīgai mācību videi un tehnoloģijām ir jākļūst ne tikai par skolēnu ikdienu, bet arī skolotāju sabiedroto, kas palīdz motivēt un iesaistīt mācību procesā ikvienu jaunieti, LMT vienmēr ir bijis svarīgi, domājot par nākotni, darīt nepieciešamās lietas jau šodien, tādēļ ar aizrautību esam iesaistījušies projektā, kas palīdzēs skolēniem no visas Latvijas apgūt jaunas zināšanas un iemaņas, vienlaikus gūstot unikālu mācību un tehnoloģiju lietošanas pieredzi, kas noderēs visā turpmākajā dzīvē,” pārliecināts LMT prezidents Juris Binde.

   Microsoft Latvia un LMT izglītības projektu “Gatavi rītdienai!” kopš 2014. gada pakāpeniski ievieš četrās vispārizglītojošās izglītības iestādēs Latvijā — Siguldas Pilsētas vidusskolā, Liepājas Raiņa 6. vidusskolā, Daugavpils 3. vidusskolā un Ķekavas vidusskolā. Tagad projektā iesaistījusies arī Ventspils 4. vidusskola, kurai 30 planšetes skolēnu darbam stundās tika pasniegtas “Gatavi rītdienai!” atklāšanas pasākumā. Iniciatīvas “Gatavi rītdienai!” skolās tiek nodrošinātas planšetes ar programmatūru un izglītojošām lietojumprogrammām skolēniem dažādās vecuma grupās — no 1. līdz 5. klasei, no 6. līdz 9. klasei un no 10. līdz 12. klasei.

   “Gatavi rītdienai!” nav vienreizēja akcija, bet gan nepārtraukts process, kas sniedz iespēju skolēniem un skolotājiem paplašināt savu zināšanu un praktisko iemaņu apvāršņus, pārsteigt pašiem sevi un pārējos. Plānots, ka projekta ietvaros darbam ar tehnoloģijām līdz 2016. gada maijam tiks sagatavoti arī 75–100 skolotāju visā valstī.

   “Gatavi rītdienai!” ir Microsoft Latvia, LMT un sadarbības partneru — SIA Corinth, SIA Be3D, Izglītības metodiskās laboratorijas, Izglītības iniciatīvu centra, SIA SEBIT un pilotskolu pašvaldību īstenots projekts. Projekta būtība ir 21. gs. prasmēm un darba tirgus prasībām atbilstošas izglītības nodrošināšana, personificēta mācīšanās modeļa ieviešana, skolēnu mācību motivācijas celšana un mācību procesa “iznešana” ārpus klases un stereotipiem.
   Dalīties ar saiti