Palīdzība

   2021. gada 5. maijs

   LMT un LGS kopīgi izstrādās risinājumus bezpilota gaisa kuģu satiksmes attīstībai

   Lai sekmētu bezpilota gaisa kuģu (BGK) jeb dronu kontrolētu undrošu izmantošanu Latvijas gaisa telpā, aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējsVAS “Latvijas gaisa satiksme” (LGS) un pašmāju tehnoloģiju inovācijuuzņēmums SIA “Latvijas Mobilais Telefons “ (LMT) ir parakstījušisaprašanās memorandu par sadarbību izpētes un attīstības projektos. Tā ietvarosLGS un LMT kopīgi izstrādās dažādus risinājumus drošas un ērtas bezpilotu gaisakuģu satiksmes attīstībai.

   “Mēs apzināmies, ka bezpilota gaisakuģi jau ir mūsu ikdiena un to izmantošana kļūs aizvien plašāka. Tāpēc LGSvēlas laikus izstrādāt risinājumus, kas, no vienas puses, BGK izmantošanupadarīs daudz ērtāku, bet, no otras puses, arī drošāku, novēršot iespējamustraucēkļus un draudus lielajai aviācijai. Esmu gandarīts, ka mums šajājautājumā ir līdzīga vīzija ar LMT un tagad esam vienojušies par kopīguinovatīvu risinājumu izstrādi, kas nākotnē veicinās bezpilota gaisa kuģuizmantošanu,” uzskata LGS valdes priekšsēdētājs Dāvids Tauriņš.

   Memorands paredz izstrādāteksperimentālu konceptu aeronavigācijas datu izplatīšanai/piegādei digitālāformātā starp dažādām sistēmām. LGS rīcībā ir pilna informācija par Latvijasgaisa telpas struktūru un tās elementiem, ieskaitot informāciju par zonām,kurās ir ierobežoti vai aizliegti BGK lidojumi. Pašlaik dati, kas ir pieejamiLGS, tiek pārvaldīti LGS centralizētajā datu vidē, bet plašā dronu pielietojumaun lielā informācijas lietotāju pieauguma rezultātā ir nepieciešams nodrošinātdaudz dinamiskāku šo datu pārvaldību un izplatīšanu digitālā formātā arī ārpusLGS sistēmām. Sadarbības rezultātā pieeju šiem datiem ir plānots padarīt ērtuun vienkāršu, pielietojot M2M (machine-to-machine) tehnoloģiju unvienlaikus nodrošinot datu kvalitāti.

   Savukārt LMT prezidents Juris Binde norāda: “Attīstoties 5G unlietu interneta iespējām, bezpilota gaisa kuģi ieņems arvien nozīmīgāku lomu nevienvideo filmēšanas un transporta, loģistikas nozarē vien. Tāpēc LMT ne tikaiinvestē jaunās paaudzes tīkla infrastruktūras izbūvē. LMT arī kā IT uzņēmums attīstarisinājumus dronu satiksmes vadības un inovatīvu dronu produktu un pakalpojumuieviešanai iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Esam jau LMT apmācījuši vairāk nekā 100dronu pilotus, veikuši attālinātus un automatizētus dronu vadības lidojumus,t.sk. arī pārrobežu lidojumu ārpus pilota redzamības zonas, kā arīiesaistījušies starptautiskos Eiropas izpētes projektos. Nesen parakstījāmnodomu protokolu par sadarbību bezpilota lidaparātu jomā ar Air Baltic, un šisir nākamais solis, lai Latvija stiprinātos kā izcila vieta eksportspējīgu dronuinovāciju radīšanai. ”

   Parakstītais memorands paredz arīsadarbību koncepta izstrādāšanā, saskaņošanā un tehnisko risinājumu izveidēoperatīvo dienestu lidojumu saskaņošanai 5 kilometru rādiusā no Rīgas lidostas.Šādas sadarbības mērķis ir atvieglot operatīvo dienestu – policijas,ugunsdzēsēju, glābšanas dienestu un citu – BGK pielietošanu 5 kilometru zonā aplidostu, iespējams, ļaujot atteikties no speciālas atļaujas saņemšanas, tačuvienlaikus radot tehniskus risinājumus, kas LGS gaisa satiksmes vadībasdispečeriem nodrošinātu iespēju kontrolēt BGK lidojumus, sazināties un dotkomandas to pilotiem. 

   Dalīties ar saiti