Palīdzība

   2021. gada 11. maijs

   Sadarbībā ar LMT Latvijā izveido nākotnes mobilitātes konsorciju

   Lai stiprinātu Latvijas pozīciju transporta un mobilitātes sektorā,pārnozaru sadarbības organizācija “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” kopā arinovatīviem šīs jomas uzņēmumiem, torstarp arī LMT, un pētniecības iestādēm izveidojis Nākotnesmobilitātes konsorciju.

   Nākotnes mobilitātes konsorcijamērķis ir veicināt Latvijas kompetenci un iespējas šajā nozarē, attīstotnacionālo industriju. Konsorcijs apvieno komersantus, pētniecībasorganizācijas, publiskos partnerus, kā arī sabiedrības līdzdalību, laiveicinātu jaunas iniciatīvas, profesionālu viedokļu apmaiņu un pārnozarusadarbību.

   “Transports un mobilitāte irmodernas un efektīvas ekonomikas mugurkauls. Turklāt šis sektors EiropasKomisijas noteiktā “zaļā kursa” kontekstā, paredzams, piedzīvos lielaspārmaiņas. Pāreja uz zaļo ekonomiku būs liels izaicinājums un milzīga iespēja Latvijai– it īpaši transporta un mobilitātes sektorā,” norāda “Zaļo un ViedoTehnoloģiju Klastera” valdes loceklis Salvis Roga. “Transports un mobilitāte irkompleksa nozare, un tās veiksmīgai attīstībai nepieciešama visu pušumijiedarbība, domāšanas maiņa un ilgtspējīga, koordinēta pieeja izaicinājumurisināšanai.”

   Nākotnes mobilitāte tiek uzskatītapar multimodālu, un tajā dominē zaļās un viedās tehnoloģijas – no dažādāmpiedziņas tehnoloģijām un degvielām līdz pat IoT un mākslīgajam intelektam.Klastera nākotnes mobilitātes virziens ir platforma, kas apvieno mobilitātesspēlētājus, dodot tiem iespēju darboties efektīvāk un sasniegt mērķus ātrāk.

   "LMT ir gandarījums būt daļai no šīs Latvijā unikālāsiniciatīvas, kas perspektīvā dos papildu stimulu mūsu valstij sasniegt jaunumobilitātes mērogu. Konsorcijs ir sācis darbu īstajā brīdī, kad Latvijavalstiskā līmenī ir izvirzījusi vērienīgus mobilitātes attīstības plānusvairāku desmitgažu nogrieznī, kas tiešā saistībā ar Eiropas mērķiem attiecībāuz satiksmes drošības uzlabošanu un kaitīgo izmešu samazināšanu. Jau šobrīd mēsredzam, cik būtisku lomu sabiedrības ikdienā un valsts ekonomiskās attīstības izaugsmēieņem 5G, kas nodrošina pilnīgi jaunas iespējas un mērogojamību. Sadarbojotiesun liekot galvas kopā, mums būs daudz vieglāk radīt pārdomātus, inovatīvus unilgtspējīgus risinājums, kas, konkurējot ar pasaules augstākā līmeņatehnoloģijām, radīs izrāvienu arī Latvijas eksportspējai," norāda LMT mobilitātes inovatīvo risinājumu vadītājs Artūrs Lindenbergs. 

   “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju klasteris”jeb Green-Tech Latvia ietver ilgtspējīgai Latvijas attīstībai nozīmīgussektorus, kas vienlaikus ir arī viedās specializācijas stratēģijas prioritārāsnozares – mašīnbūve un aparātbūve, informācijas un komunikācijas tehnoloģijasun kosmosa tehnoloģijas, energoefektīvas būves, efektīva ražošana un videidraudzīgi izejmateriāli. Šī sinerģija ļauj veiksmīgi izmantot pieejamosresursus un panākt iespējami efektīvāku Latvijas tautsaimniecības videsattīstību. Klasteris apvieno vienus no visstraujāk augošajiem uzņēmumiem arievērojamu eksporta īpatsvaru un attīstības potenciālu Latvijastautsaimniecības prioritārajās nozarēs.

   Šobrīd Nākotnes mobilitātes konsorcijubiedru atbalstītāju vidū ir “Latvijas Mobilais Telefons”, “Ferrus”, “Electrify”,“Fiqsy”, “CityBee”, “Lesla Technologies”, “TransfoElectric”, “Global WolfMotors”, “HyMet”, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Universitātes Cietvielufizikas institūts, Latvijas Jaunuzņēmumu asociācija, “e-mobility.lv”, “Z-Triton”.

   Dalīties ar saiti