Palīdzība

   2019. gada 22. maijs

   RTU kopā ar LMT pirmie Latvijā uzsāk industriālo doktorantu sadarbību

   RīgasTehniskā Universitāte (RTU) un LMT uzsāk vēl nebijušu uzņēmējdarbības unzinātnes sadarbības iniciatīvu «Industriālais doktors», lai sekmētu inovācijuradīšanu Latvijas ekonomikai. Pie dronu un digitālo ceļu tehnoloģiju izpētesdarbiem LMT vajadzībām jau sākuši strādāt pirmie divi RTU industriāliedoktoranti. Arī citi uzņēmumi aicināti izmantot šo iespēju.

    

   “Industriālo doktoru” programma ir daļa no Studentuinovāciju grantu programmas. Tās mērķis ir attīstīt un sekmēt pētniecības unuzņēmējdarbības sektoru ciešāku sadarbību, iesaistot pētniecībā industrijaspārstāvjus. Programmas ietvaros tiek sniegts Eiropas fondu, universitātes unuzņēmuma finansiāls atbalsts jaunajiem zinātniekiem, kuri izstrādā doktora promocijasdarbu par tematu, kas atbilst universitātes zinātniskajām kompetencēm un irnepieciešamas attiecīgā uzņēmuma inovāciju projektiem.

   “Strādājot pie eksportspējīgiem inovācijuprojektiem, LMT ir ļoti nozīmīga sadarbība ar Latvijas zinātniekiem. Šobrīd,sadarbības programmas ietvaros, atbalstām divus virzienus – lietu internetasensoru signālu apstrādes tehnoloģiju, kas nākotnē var nodrošināt efektīvāku undrošāku satiksmes organizāciju. Kā arī turpinām darbu pie dronu satiksmespārvaldības risinājumiem. Esmu gandarīts, ka abos šajos projektos tieši mobilosakaru tehnoloģija, jo īpaši līdz ar 5G iespējām, ir pamats jaunu inovācijutapšanai. Viennozīmīgi nākotnes panākumu atslēga  ir uzņēmējdarbības un zinātnes partnerība, unticu, ka ar jauno industriālo doktorantu programmas atbalstu tiks radītasjaunas inovācijas Latvijas ekonomikas izaugsmei,” norāda ekonomikas zinātņudoktors, LMT prezidents, profesors Juris Binde.

   «Latvijā pieaug lielo uzņēmumu pieprasījums pēcaugsti izglītotiem speciālistiem ar do     ktora grādu, kuri varētu strādāt uzņēmumuattīstības un pētniecības projektos. Tikmēr doktoranti nereti izstrādā promocijasdarbu par akadēmisku tematu, kas ne vienmēr ir saistāms ar industrijas untautsaimniecības vajadzībām. Ar jauno programmu vēlamies panākt, laidoktorantiem sadarbība ar industriju veidojas jau studiju laikā. Mērķis irindustriālo doktoru programmai piesaistīt arī citus uzņēmumus,» uzsver TālisJuhna, RTU zinātņu prorektors.

   RTU doktorants RūdolfsRumba doktora promocijas darbā LMT vajadzībām izstrādās metožu kopumu autonomodronu satiksmes regulēšanai un kontrolēšanai, lai padarītu šo lidaparātupārvietošanos drošāku un vieglāku. «Mans pētījums būs ieguldījumsinfrastruktūrā, jo šobrīd pasaulē nav visaptveroša risinājuma autonomo dronusatiksmes regulēšanai un kontrolēšanai,» uzsver R. Rumba.

   Savukārt RTU doktorants Jānis Braunfelds plāno LMT radītuniversālu tehnoloģiju digitālo ceļu sensoru signālu apstrādei reālā laikā.Līdz ar 5G attīstoties lietu interneta iespējām, šāda iekārta ļaus apkopot,piemēram, informāciju par temperatūru, spiedienu, mitrumu vai deformācijām uzceļiem. Tas nepieciešams efektīvākai satiksmes organizācijai un drošībai uzceļiem. Šo sensoru apstrādes tehnoloģiju varēs izmantot arī citās jomās,piemēram, medicīnā, būvniecībā, aviācijā.







   Dalīties ar saiti