Palīdzība

   2020. gada 22. aprīlis

   LMT turpina attīstību un iesaistās cīņā ar Covid-19

   2020. gada 1. ceturksnī LMT turpināja attīstīt mūsdienīgus datutehnoloģiju un satura pakalpojumus iedzīvotājiem un uzņēmumiem, bet jau nomarta vidus liela vērība tika pievērsta ārkārtas situācijas mazināšanai ganvalstiskā līmenī, gan arī spriedzes mazināšanai  katram klientam.

   “Covid-19 pandēmiju varēs uzveikttikai kopīgiem spēkiem, tāpēc jau kopš marta lielu LMT jaudu un uzmanībukoncentrējam virzienos, kur varam sniegt savu ieguldījumu pandēmijasierobežošanā un tās radīto seku mazināšanā. LMT pamatuzdevums ir nodrošinātmobilo pakalpojumu nepārtrauktu un stabilu darbību būtiski augstākas lietošanasintensitātes apstākļos. Papildus tam nodrošinām nepieciešamo atbalstu – gankonsultatīvo, gan praktisko – mūsu pakalpojumu izmantošanai, tostarp, mediķiem,kuri atrodas cīņas ar vīrusu priekšējās līnijās. Iesaistāmies arī nacionāla unstarptautiska mēroga iniciatīvās, lai, izmantojot tehnoloģiju inovācijas,ierobežotu pandēmijas izplatību un mazinātu tās sekas,” ārkārtas situācijaslaika prioritātes raksturo LMT prezidents Juris Binde.

   Atsaucoties Izglītības un zinātnes ministrijas aicinājumam, LMTnodrošinājis 2266 viedierīces un bezmaksas internetu attālinātām mācībāmbērniem visā Latvijā. Attālinātajām mācībām izveidotais TV kanāls "Tavaklase" pieejams LMT Viedtelevīzijā, kā arī ikvienam – arī cituoperatoru klientiem – lietotnē LMT Straume un internetā straume.lmt.lv. 

   Iesaistoties medicīnas sistēmas digitalizācijā, LMT  nodrošinājis Latvijas lielākajāmslimnīcām un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam vairāknekā 1000 iekārtu, pieslēgumu un risinājumu attālināta darbaveikšanai. Slimnīcās pieejamo tehnoloģiju klāsta paplašināšana ļauj ganklātienē, gan attālināti nodrošināt kvalitatīvus medicīnas pakalpojumusiedzīvotājiem un atvieglo mediķu darbu ārkārtas situācijā.

   LMT un Latvijas Universitātes pētnieki, izmantojot mobilā tīkla notikumustatistiku, analizējuši iedzīvotāju uzvedību ārkārtas situācijas laikā. Šādidati var nodrošinātlēmumpieņēmējus ar reāllaika informāciju par cilvēku lielākajām pulcēšanāsvietām un uzvedības maiņu, kas ļauj tiem pieņemt uz korektiem datiem balstītuslēmumus. LMT kopā ar partneriem strādā arī pie citāminiciatīvām tehnoloģiju izmantošanai cīņā ar Covid-19, iesaistoties Latvijas unstarptautiskajos hakatonos, kā arī iniciatīvas grupā ar mērķi ieviest Bluetoothlietotnē balstītu PEPP-PT tehnoloģiju iespējamo infekcijas pārneses avotunoteikšanai Latvijā.

   LMT apgrozījums gada 1. ceturksnī sasniedza 56,3 miljonus eiro, kasir par 7,1 % vairāk nekā 2019. gada attiecīgajā periodā. LMT rentabilitātejeb EBITDA* 2020. gada 1. ceturksnī bija 19 miljoni eiro, bet klientupieslēgumu skaits sasniedza 1,3 miljonus.

   * EBITDA – peļņa pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijasatskaitījumiem.

   Dalīties ar saiti