Palīdzība

   2003. gada 24. novembris

   LMT saņem Latvijas Kvalitātes balvu

   21. novembrī LMT saņēma Latvijas Kvalitātes balvu, kas ir augstākais apbalvojums par sasniegumiem kvalitātes vadībā Latvijā.

   Latvijas kvalitātes balvu LMT saņēma 21. novembrī notikušās 7. ikgadējās kvalitātes konferences ietvaros. Balva tika iegūta lielo uzņēmumu kategorijā.

   LMT prezidents Juris Binde: "Lai aizvien labāk varētu izpildīt klientu vajadzības un intereses, kā arī palielinātu LMT darbības efektivitāti, lielu vērību uzņēmums pievērš kvalitātes vadībai. Saņemtā balva apliecina, ka LMT atbilst visaugstākajiem kvalitātes standartiem. Ieguvējs ir ne tikai uzņēmums – efektīvs darbs ļauj samazināt izmaksas, tātad iespējams arī pazemināt sniegto pakalpojumu cenas".

   LMT Kvalitātes vadības daļas vadītāja Sigita Mežale: "Pirmais solis LMT ceļā uz Latvijas Kvalitātes balvu bija 2001. gada decembrī saņemtais ISO 9001:2000 kvalitātes vadības sistēmas sertifikāts. Nākamo divu gadu laikā uzņēmumā tika sasniegts jauns līmenis kvalitātes vadībā".

   Latvijas Kvalitātes balvas piešķiršanas kritēriji ir izstrādāti atbilstoši Eiropas Kvalitātes balvas metodēm un principiem.

   LMT bija pirmais telekomunikāciju operators Austrumeiropā, kas saņēma ISO 9001:2000 kvalitātes vadības sistēmas sertifikātu.

   Uzņēmumā strādā aptuveni 500 darbinieku. 15. novembrī LMT klientu skaits bija 588 009, kas ir vairāk nekā 25% Latvijas iedzīvotāju.

   Dalīties ar saiti