Palīdzība

   2020. gada 22. aprīlis

   LMT – pirmā vieta nozarē starptautiskā zīmolu ilgtspējas indeksā


   Eiropasplašākajā neatkarīgajā zīmolu ilgtspējas pētījumā Sustainable Brand IndexLMT ieguvis 1. vietu Latvijā starp telekomunikāciju uzņēmumiem. Pētījumā tikaanalizēti 50 patērētāju produktu un pakalpojumu zīmoli Latvijā.

   Pētījumākonstatēts, ka Latvijas patērētājiem rūp ilgtspēja, un tie sagaida zīmoluatbildīgu rīcību šajā jomā. 66% Latvijas iedzīvotāju mēdz ar citiem apspriestilgtspējas jautājumus, savukārt pirkšanas lēmumos ilgtspējas apsvērumus ņemvērā 71 % patērētāju (Igaunijā – 65 %, Lietuvā – 71 %). Ilgtspējīgākouzņēmumu zīmolu Top 3 Latvijā šogad veido Lāči, Rimi un LMT.

   “Esmugandarīts, ka Latvijas iedzīvotāji arvien atbildīgāk izvērtē zīmolu attieksmipret vidi, sabiedrības veselību, godīgu nodarbinātību un citiem ilgtspējas aspektiem.Šie jautājumi ir arī LMT uzmanības fokusā, tostarp, ar saviem resursiem unidejām iesaistoties tādu sabiedrībai nozīmīgu izaicinājumu risināšanā kāCovid-19 pandēmijas ierobežošana un seku mazināšana,” atzīst Juris Binde, LMTprezidents.

   SustainableBrand Index ir Eiropasplašākais neatkarīgais zīmolu ilgtspējas pētījums, kas tiek īstenots ik gadukopš 2011. gada. To veic Stokholmā bāzētā pētījumu aģentūra SB Insight,un tas mēra vairāk nekā 1400 Eiropas zīmolu ilgtspējas vērtējumu, aptaujājot58 000 respondentu. Šogad pirmo reizi šāds pētījums patērētāju produktu unpakalpojumu (privātpersonu segmentā) segmentā īstenots arī Latvijā, Lietuvā unIgaunijā. Latvijā tika analizēti 50 dažādi zīmoli no 7 nozarēm, aptaujājot 1200patērētājus no 2019. gada februāra līdz šī gada martam.

    
   Dalīties ar saiti