Palīdzība

   2010. gada 12. maijs

   LMT pievienojas Eiropas ceļu satiksmes drošības hartai

   LMT ir ne tikai kvalitātes un tirgus līderis Latvijā, bet kā sociāli atbildīgs uzņēmums iesaistās visiem valsts iedzīvotājiem aktuālu problēmu risināšanā. Šodien, 12. maijā LMT kā vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā parakstīja Eiropas ceļu satiksmes drošības hartu.

   Eiropas ceļu satiksmes drošības harta veido daļu no Ceļu satiksmes drošības rīcības plāna, kuru pirms pieciem gadiem uzsāka Eiropas Komisija. Harta apvieno uzņēmumus, valsts iestādes un sabiedrību, nodrošinot unikālu iespēju veikt nepastarpinātas darbības, lai samazinātu ceļu satiksmes negadījumu upuru skaitu, lai varētu izvērtēt sasniegtos rezultātus un dalīties ar idejām un veiksmīgu pieredzi. Līdz 2010. gada aprīlim Hartu bija parakstījušas vairāk nekā 1 800 organizācijas visā Eiropā.

   LMT jau vairākus gadus piedalās CSDD rīkotā Jauno satiksmes dalībnieku foruma organizēšanā un atbalstīšanā. Foruma piedalās bērni vecumā no 10 līdz 12 gadiem no visas Latvijas. Jauno satiksmes dalībnieku forums ir veids, kā ar interesantām metodēm iemācīties ceļu satiksmes drošības pamatprincipus. Forumā katru gadu piedalās 2000 Latvijas bērni. Foruma mērķis ir paaugstināt bērnu zināšanu līmeni satiksmes drošības jautājumos un ceļu satiksmes noteikumos, pirmās palīdzības sniegšanā cietušajam, velosipēda uzbūves un bojājumu novēršanas jautājumos, kā arī pilnveidot velosipēdu vadīšanas meistarību sarežģītās situācijās uz ceļa, lai samazinātu ceļu satiksmes negadījumu skaitu, kuros tiek ievainoti vai bojā iet bērni. LMT mērķis ir veidot skolēnos pareizas uzvedības iemaņas, taktisku un iejūtīgu attieksmi pret citiem satiksmes un sacensību dalībniekiem.

   LMT plāno arī turpināt jau daudzus gadus veikto praksi dalīt atstarotājus jaunāko klašu skolēniem, lai viņi būtu labāk pamanāmi uz ceļa tumšā diennakts laikā. Tāpat LMT izskatīs iespēju veikt informatīvu kampaņu pret mobilo telefonu lietošanu braucot pie stūres.

   Dalīties ar saiti