Palīdzība

   2008. gada 30. jūnijs

   LMT paraksta uzvedības kodeksu bērnu aizsardzībai mobilo sakaru jomā

   LMT sadarbībā ar citiem Latvijas mobilo sakaru operatoriem ir izstrādājis Uzvedības kodeksu bērnu aizsardzībai mobilo sakaru jomā, ievērojot Eiropas valstīs aktuālākās tendences un idejas. Lai kopīgi īstenotu pasākumus bērnu aizsardzībai no tiem kaitīgas informācijas saņemšanas, LMT aicina visus Latvijas mobilo sakaru pakalpojumu sniedzējus pievienoties minētajam kodeksam, to parakstot.

   LMT prezidents Juris Binde: ”Tehnoloģijām attīstoties, arvien pieaug ar mobilo telefonu izmantošanu saistīto pakalpojumu klāsts un pakalpojumus izmanto aizvien lielāks lietotāju skaits. Tālrunis jau sen vairs nav vienkārša sarunu iekārta, bet veids, kā cilvēki nodod un saņem dažāda veida informāciju. Diemžēl šī informācija ne vienmēr ir bērnu attīstību veicinoša un vēlama, pieaug arī kaitīgas informācijas ietekme uz bērniem. Tāpēc LMT kā sociāli atbildīgs uzņēmums ir uzņēmies iniciatīvu parakstīt kodeksu.”

   Uzvedības kodekss ir mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēju apņemšanās veikt pasākumus, lai pasargātu bērnus no tiem kaitīgas informācijas saņemšanas. Kodekss satur nelikumīgas un bērniem kaitīgas informācijas uzskaitījumu. Informācijas klasifikācija un ierobežojumi būs jāievēro ne tikai pašiem mobilo sakaru pakalpojumu sniedzējiem, bet arī informācijas sabiedrības pakalpojumu sniedzējiem, kas piedāvā satura pakalpojumus (piemēram, spēles, attēlus, video) mobilo sakaru tīklos. Mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēji apņemas veikt papildu pasākumus lietotāju informēšanai un izglītošanai par iespējām pasargāt bērnus no informācijas sabiedrības pakalpojumiem, kas ietver bērniem kaitīgu informāciju. Tāpat kodeksā iekļautas normas, kas uzlabos sadarbību ar tiesībsargājošām iestādēm nelikumīgas informācijas izplatīšanas novēršanā.

   Mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēji, kas parakstījuši kodeksu, ievietos par to informāciju savās mājas lapās, līdz ar to lietotāji varēs viegli atšķirt tos no pārējiem sakaru komersantiem.

   Dalīties ar saiti