Palīdzība

   2018. gada 9. aprīlis

   LMT ievieš 5G nepieciešamo IPv6 standartu

   LMT ir noslēdzis testu periodu un kā viens no pirmajiemoperatoriem Eiropā savā tīklā komercrežīmā ieviesis jaunāko interneta protokolastandartu IPv6. Tas nepieciešams, lai klientiem nodrošinātu pieprasījumu pēctīkla iekārtu adresēm, uzlabotu pakalpojumu pieejamību un sagatavotos 5Gieviešanai.

   Interneta protokols tīklā savienotām ierīcēm piešķir katraiunikālu adresi, lai tās varētu savā starpā sazināties. IPv4 standartā vairs navpieejamas jaunas adreses, tāpēc ir nepieciešams jauns, ietilpīgāks protokols.

   IPv6 ir jaunākā interneta adrešu protokola versija, kas kāstandarta projekts pieejama jau gandrīz 20 gadu, bet tikai 2017. gada jūlijātika apstiprināta kā oficiālais jaunais interneta protokola standarts. Pārismēnešu laikā pēc tam LMT ieviesa IPv6 testa režīmā. IPv6 ieviešana Latvijā irviens no šī gada 13. martā spēkā stājušies Satiksmes ministrijas Elektroniskosakaru nozares politikas plāna uzdevumiem un nepieciešamība 5G ieviešanai.

   “Lai Latvijakļūtu par līderi 5G ieviešanā, IPv6 ātra ieviešana ir obligātspriekšnosacījums. Līdzšinējais – IPv4 standarts ar aptuveni 4,3 miljardiempieejamo unikālo adrešu jau šobrīd ir izsmēlis savas iespējas, bet līdz ar 5Gun lietu interneta strauju attīstību, pieprasījums pēc drošām, unikālām adresēmdaudzkāršosies. IPv6 iespējamo adrešu skaits ir miljoniem reižu lielāks nekāIPv4,” skaidro Juris Binde, LMT prezidents.

   “Jaunā IPv6 adrešu standartaieviešana ir apsveicama no vairākiem iemesliem,” norāda Valters Bajārs,Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta direktors. „Jau ilgāku laiku pastāv minētais IPv4 adrešu deficīts, kas liek operatoriem meklēttehniskus risinājumus un pielāgoties. Vienlaikus uzlabojas arī  tīkludrošība un stabilitāte, jo operatoriem  ir pieejami brīvi IP adrešuresursi.  5G mobilie tīkli veicinās liela skaita IoT (lietu interneta)ierīču izmantošanu, kas arī radīs milzīgu pieprasījumu nevis klasiskilietotajiem numerācijas resursiem, bet tieši  IP adresēm. Tādēļ arīSatiksmes ministrija saskatīja  nepieciešamību veicināt IPv6 izmantošanuelektronisko sakaru nozares plānā.

   Latvijā, pēc RIPE statistikasdatiem, IPv6 adreses  tiek izmantotas mazāk par procentu. Beļģijā, kas irvissekmīgāk no ES ieviesusi jauno standartu,  tīklos tiek lietots  ap30% IPv6 adrešu.  LMT ar šo soli  varētu būtiski uzlabot situāciju.Jāpiebilst, ka jaunā adrešu standarta ieviešana nav iespējama regulatīvā veidā,bet ir panākama dialogā ar nozari un tehnoloģiju piegādātājiem. Šī iemesla dēļļoti pozitīvi novērtējam  LMT veikumu  un ceram, ka tas pamudinās arīcitus operatorus plašāk  ieviest jauno standartu.”

   LMT tīklā IPv4 un IPv6 standarti darbosies paralēli, lainodrošinātu klientiem iespējami labāko lietošanas pieredzi.


   PAR LMT

   LMT ir klientu skaita, apgrozījuma untīkla pārklājuma ziņā lielākais mobilo sakaru operators Latvijā arplašāko klientu apkalpošanas tīklu. Kā inovāciju līderis tirgū, LMT jau šobrīdklientiem piedāvā pilna spektra, augstas kvalitātes telekomunikāciju pakalpojumus- balss sakarus, ātrgaitas mobilo internetu bez apjoma ierobežojumiem, kā arīmobilo televīziju LMT Straume un LMT Mājas viedtelevīziju.

    


   Dalīties ar saiti