Palīdzība

   2018. gada 17. decembris

   LMT dibina Inteliģento transporta sistēmu asociācijas Latvijas organizāciju

   Lainodrošinātu Latvijas līdzdalību starptautiskajā savienoto auto tehnoloģijuekosistēmā, vienlaikus veicinot valsts konkurētspēju un tehnoloģisko sasniedzamībustarptautiskā mērogā, LMT sadarbībā ar partneriem dibina StarptautiskāsInteliģento transporta sistēmu asociācijas (ITS asociācija) Latvijas organizāciju.Latvijas ITS Asociācija darbosies kā industrijas sekcija pie Latvijas Informācijasun komunikācijas tehnoloģijas nozares asociācijas.

   Attīstoties 4G un 5G, strauja izaugsme notiek arīinteliģento transporta tehnoloģiju jomā. Savienotie auto, digitālie ceļi,tālākā nākotnē arī bezpilota auto nodrošinās ilgtspējīgus, drošus, videidraudzīgus mobilitātes risinājumus datu, lietu un cilvēku pārvietošanai. Atbilstošatiesiskā regulējuma un savienotā transporta risinājumu tehnoloģiju videsizveidei ir nepieciešama starptautiska mēroga ekosistēma, kurā sadarbotos telekomunikācijuoperatori, datu platformu nodrošinātāji, auto un sensoru ražotāji,programmatūras izstrādātāji, ceļu infrastruktūras attīstītāji, kā arī publiskāsektora pārstāvji. Eiropas mērogā sadarbību šajā jomā koordinē 27 ITSasociācijas, Latvija ir viena no retajām valstīm, kurā tāda līdz šim vēl nebijaizveidota.

    

   “LMT no mobilā operatora kļūst par mobilitātesoperatoru. Mēs šobrīd veidojam partneru ekosistēmu inteliģento transporta sistēmurisinājumu attīstīšanai, jo Latvijai šajā jomā ir liels inovāciju potenciāls. LatvijasITS asociācija kļūs par vienotu piekļuves punktu lokāliem un Eiropas mērogamobilitātes projektiem, pieredzes apmaiņai un partnerībām,” skaidro JurisBinde, LMT prezidents.

   TrijuBaltijas valstu ministri jau šī gada septembrī parakstīja vienošanos parBaltijas Digitālā ceļa izveidi no Tallinas līdz Viļņai. Savukārt šī gada vasarāLMT iestājās starptautiskajā 5G Automotive Association (5G AA), jo 5G balstītas savienoto autotehnoloģiju inovācijas ir viena no uzņēmuma darbības prioritātēm.

   LIKTA valde idejuir atbalstījusi, un tagad notiek darbs pie ITS asociācijas izveides, tajāiesaistīties piekrituši jau 8 partneri. Pievienoties aicināta ikviena ar nozarisaistīta organizācija, kas darbojas publiskajā, privātajā vai nevalstiskajāsektorā.  

   “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas ieņem arvien svarīgāku lomuikvienā nozarē – mobilitātes, finanšu, medicīnas un citās. Tāpēc tikailikumsakarīgi, ka LIKTA ietvaros veidojas specializētas vertikāles, kasfokusējas uz tehnoloģijām konkrētā nozarē. ITS asociācija ir pirmais solis šajāvirzienā,” ir pārliecināta Signe Bāliņa, LIKTA prezidente.

   Atbalstu asociācijas izveidei jau ir pauduši tādi partneri kā Satiksmesministrija, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Elektronikas undatorzinātņu institūts, VAS Elektroniskie sakari, Microsoft, Accenture, dots.un Apply IT.

   PARLMT

   LMT irpieslēgumu skaita, apgrozījuma un tīkla pārklājuma ziņā lielākais mobilo sakaruoperators Latvijā ar plašāko klientu apkalpošanas tīklu. Kā inovāciju līderistirgū, LMT jau šobrīd klientiem piedāvā pilna spektra, augstas kvalitātestelekomunikāciju pakalpojumus - balss sakarus, ātrgaitas mobilo internetu bezapjoma ierobežojumiem, kā arī mobilo televīziju LMT Straume un LMT Mājasviedtelevīziju.

   Dalīties ar saiti