Palīdzība

   2009. gada 26. novembris

   LMT dāvina klausīšanās ierīces nedzirdīgiem bērniem visā Latvijā

   Šodien 50 bērni ar smagas pakāpes dzirdes traucējumiem no Latvijas Mobilā Telefona dāvanā saņēma klausīšanas iekārtu komplektus. Visi šie bērni mācās vispārizglītojošās mācību iestādēs kopā ar citiem vienaudžiem, kam nav dzirdes traucējumu. LMT dāvinātā klausīšanās ierīce ļaus bērniem uztvert skolotāja teikto un pašiem veidot valodu, kā arī attīstīt un pilnveidot prasmes mācību priekšmetu apgūšanā.

   LMT prezidents Juris Binde: „LMT ir uzņēmies rūpes par bērnu dzirdes veselības uzlabošanu Latvijā. Mazie nevar gaidīt, kad valstij parādīsies nauda, tāpēc LMT nodrošina bērnus ar klausīšanās iekārtām, kas ir vitāli svarīgas viņu uztveres un komunikācijas spēju attīstībai. Vairāku gadu laikā LMT ieguldījums dzirdes veselības uzlabošanā Latvijā pārsniedz jau pusmiljonu latu. Mums ir patiess gandarījums redzēt, ka bērni, kas iepriekš saņēmuši LMT dāvinātās dzirdes palīgiekārtas, ir sasnieguši lielu progresu savā attīstībā un spējuši labāk iekļauties vienaudžu kolektīvā.”

   Latvijas Bērnu dzirdes centra vadītāja Sandra Kušķe: „Visiem bērniem, kam LMT šodien uzdāvināja modernos klausīšanās iekārtu komplektus, ir noteikta diagonoze – nedzirdība. Lai varētu sadzirdēt, viņi izmanto kohleāros implantus – palīgierīci, kuras viena daļa tiek ieoperēta pacienta galvā, bet otra atrodas virs auss ārpusē. Taču fona trokšņi, skaņas atstarošanās un attālums no skolotāja līdz katra bērna dzirdes palīgiekārtai – kohleārajam implantam – ir tie faktori, kas šiem bērniem rada vislielākās grūtības. Jaunie LMT dāvinātie klausīšanās iekārtu komplekti minimizēs traucējumus un līdz ar to ļaus bērniem labāk uztvert skolotāju teikto un mācīties. LMT būtisko lomu bērnu dzirdes veselības uzlabošanā apliecina fakts, ka daļai bērnu, kuri šodien saņēma modernās klausīšanās iekārtas, iepriekš LMT nodrošinājis arī kohleāros implantus.”

   Latvijas Bērnu dzirdes centram sadarbība ar LMT aizsākās 2005. gadā, kad uzņēmums uzdāvināja kohleāros implantus visiem bērniem, kuri bija reģistrēti šī centra rindā. Ar LMT gādību ieviests jaundzimušo dzirdes skrīnings, specializēta pirmsskolas iestāde apgādāta ar FM sistēmu komplektiem un vispārizglītojošo skolu audzēkņiem, kuriem ir smagas un vidēji smagas pakāpes dzirdes traucējumi un kuriem nav ieoperēti kohleārie implanti, uzdāvinātas modernas klausīšanās ierīces.

   Dalīties ar saiti