Palīdzība

   2020. gada 1. oktobris

   Latvijas tehnoloģiju uzņēmumi sevi spēcīgi piesaka aizsardzības inovāciju jomā

   Piektdien,2. oktobrī, Ādažu bāzē Latvijas uzņēmumi iepazīstinās Nacionālos bruņotosspēkus un sabiedroto spēku pārstāvjus ar tehnoloģiju inovāciju produktiem, kamir potenciāls būtiski paplašināt valsts aizsardzībai nepieciešamo ekipējumu unpiesaistīt sabiedroto spēku interesi, veicinot Latvijas eksportspēju militārāsaizsardzības jomā.

   “Viena no 21. gadsimta priekšrocībām ir gudri unatbildīgi izmantotas tehnoloģijas, kas kalpo cilvēku labklājībai un drošībai.Ir tikai likumsakarīgi, ka inovatīvas tehnoloģijas ienāk arī aizsardzības jomā.Man patiešām ir liels gandarījums, ka Latvijas uzņēmumi spēj nodrošināt valstsaizsardzībai būtiskas tehnoloģijas un īstenot liela mēroga projektus, kuri netikai ir svarīgi mūsu drošībai, bet arī veicina Latvijas ekonomikas attīstībuun eksportspēju,” norāda aizsardzības ministrs Artis Pabriks.

   Latvijā ir virkne tehnoloģiju uzņēmumu, piemēram,LMT, “SRC Brasa”, “Exonicus” un “UAV Factory”, kuri jau ilgstoši izstrādādažādus tehnoloģiskos risinājumus aizsardzības jomai, kas atzinīgi novērtētigan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. 

   “Latvijai ir visi priekšnoteikumi – augstas raudzesspeciālisti, vērtīgas zināšanas, dzīvotspējīgas idejas un mūsdienīgastehnoloģijas, lai attīstītu produktus ar augstu pievienoto vērtību. Zinātnieku,uzņēmēju un aizsardzības speciālistu sadarbībā tapušie risinājumi ir ne tikailielisks atbalsts mūsu 1836 km garās valsts robežas, t. sk. 498 km jūrasrobežas, aizsardzībai, bet arī iespēja Latvijai būt līdzvērtīgam partnerimglobālajā aviācijas un aizsardzības tehnoloģiju tirgū. Tiek lēsts, ka tāvērtība 2025. gadā sasniegs 1600 miljardu ASV dolāru*,” norāda NacionāloBruņoto spēku komandieris Leonīds Kalniņš.

   Iepriekš minētais LMT jau vairāk nekā trīs gadusstrādā pie dažādiem dronu risinājumiem, lietu interneta, mobilitātesrisinājumiem un uz drošības stiprināšanu vērstiem produktiem. Kā tehnoloģijuinovāciju uzņēmums LMT kļuvis par partneri arī Eiropas aizsardzības industrijasattīstības programmas projektā iMugs, kurā tiek izstrādātas un attīstītas modulāras bezpilota sauszemessistēmas. Viens no jaunākajiem uzņēmuma tehnoloģijusasniegumiem ir misiju vadības rīks, kas sniedz kopējo informāciju parteritoriju, kur notiek operācija vai uzdevums, nodrošinot būtisku informatīvuatbalstu komandieriem.

   “SRC Brasa”, sadarbojoties tekstila inženieriem,militārās jomas speciālistiem un ražošanas ekspertiem, izstrādā un ražodaudzlīmeņu kaujas apģērba un ekipējuma sistēmas, bruņu uzkares sistēmas unpēdējā laikā arī sauszemes bezpilota platformas. Uzņēmuma ražotais apģērbs unekipējums ir savstarpēji savietojams, kā arī piemērots dažādiem klimatiskajiemapstākļiem un taktiskajām situācijām.

   Medicīnas tehnoloģiju jaunuzņēmums “Exonicus” arvirtuālās realitātes palīdzību digitalizē neatliekamās medicīnas apmācībuapguvi un jau  piecus gadus izstrādāvirtuālās realitātes programmatūru, kas paredzēta militāro mediķu apmācīšanai.Sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes pētniekiem un medicīnas konsultantiemradīts inovatīvs neatliekamās medicīnas lēmumu pieņemšanas apmācību simulatorsjeb Trauma Simulator, lai veicinātu gan militārās, gan civilās vides mediķuapmācības drošā vidē.

   Savukārt “UAV Factory” ražo bezpilota lidaparātusPenguin – ilga lidojuma, liela darbības rādiusa bezpilota lidaparātu sistēmu,kas paredzēta profesionālai lietošanai. Penguin lidojuma izturība sasniedz pat20 stundu, un darbības rādiuss pārsniedz 100 kilometrus. Tāpat uzņēmumaproduktu klāstā ir tālas redzamības kameras, piemēram, kamera, ar kuru naktslaikā var noteikt cilvēka atrašanās vietu pat no 9 km attāluma. 2009. gadādibinātais uzņēmums šobrīd attīstās ar 125 darbiniekiem Rīgā un biroju ASV.

   *Research and Markets, Global Aerospace &Defence Market: By Region - North America (The US & Mexico), Europe (TheUK, Germany & France) & Asia Pacific (Japan, China & India) Outlook2025 

   Dalīties ar saiti