Palīdzība

   2018. gada 29. marts

   Izmaiņas LMT Pakalpojumu līgumā   Informējam, ka 01.04.2018. stājas spēkā jauni LMT Pakalpojumu līguma noteikumi.
   Esošajiem LMT klientiem, kas noslēguši līgumu līdz 31.03.2018. (ieskaitot), šie noteikumi spēkā no 15.05.2018. Ja izmaiņas nešķiet pievilcīgas, klientiem ir tiesības viena mēneša laikā izbeigt LMT Pakalpojumu līgumu bez līgumsoda piemērošanas, veicot pilnā apjomā līdzšinējās saistības un iekārtu maksas, ja tādas ir.

   Tāpat informējam, ka ar vislielāko rūpību apstrādājam mums uzticētos personas datus. Lai dotu saviem klientiem vēl detalizētāku izklāstu par veiktajiem datu aizsardzības pasākumiem, esam papildinājuši LMT privātuma politiku, kurā ietverta informācija par datu apstrādi, tās mērķiem un pamatojumu, kā arī par iespējām īstenot ar datu apstrādi saistītās tiesības, tostarp tiesības iebilst pret datu apstrādi uz leģitīmās intereses pamata.

   Mums ir svarīgi, lai mūsu rīcībā ir tikai aktuālie dati un tikai tie, ko konkrētā brīdī izvēlies mums sniegt. Aicinām regulāri pārskatīt mums sniegto kontaktinformāciju un vajadzības gadījumā veikt precizējumus. Tāpat atgādinām, ka ikvienam ir iespēja jebkurā brīdī pārskatīt savas sniegtās piekrišanas un viegli veikt to atsaukumu, neietekmējot līdzšinējo apstrādi. To visu ērti var pārskatīt Mans LMT un jebkurā LMT klientu centrā.

   Dalīties ar saiti