Palīdzība

   2022. gada 17. maijs

   5G pārrobežu mobilitātes demonstrējumos Biķernieku trasē pulcējas eksperti no visas Eiropas

   LMT sadarbībā ar starptautiskā projekta 5G-ROUTES partneriem veikuši pirmos pārrobežu mobilitātes demonstrējumus 5G testa vidē. Šī testa vide ir pirmā, kurā divu valstu tīkli veido simulētu pārrobežu starp Latviju un Igauniju. Kā piemērotākā vieta šādiem demonstrējumiem izvēlēta Rīgā esošā Biķernieku trase. Kopumā trasē tika demonstrēti četri pārrobežu risinājumi, to skaitā, vadot automašīnas bez pilota jeb autonomi. Šādi mobilitātes inovāciju izmēģinājumi ir svarīgi pirms to ieviešanas Eiropā, kas strauji virzās uz  autonomo risinājumu ieviešanu ikdienas satiksmē.  

   Atklājot pasākumu, LMT prezidents Juris Binde pauda pārliecību, ka 5G tīkls paver līdz šim nebijušas iespējas radīt augsta līmeņa risinājumus, kas kvalitatīvā veidā pilnveidos un attīstīs ne tikai indivīdu, bet arī sabiedrības ikdienu kopumā. “LMT kā tehnoloģiju inovāciju uzņēmums ar savām zināšanām un plašāko 5G tīkla pārklājumu Latvijā jau šobrīd sniedz iespēju testēt un attīstīt tādus viedos mobilitātes risinājumus, kas savienos Latviju un citas Eiropas valstis. Starptautiska mēroga ekosistēmas sekmīgai funkcionalitātei svarīgs ir ikviens iesaistītais posms. Mēs, LMT, kā telekomunikāciju operators esam uzņēmušies atbildību par 5G datu pārraides infrastruktūras nodrošināšanu viedās satiksmes risinājumu īstenošanai,” sacīja LMT prezidents Juris Binde. 

   CSDD valdes loceklis Aivars Aksenoks pauda gandarījumu, ka šādiem demonstrējumiem ir izvēlēta tieši Biķernieku trase: “Lai gan jebkurai trasei ir finišs, mēs varam droši apgalvot, ka inovācijām tāda nav. Man ir gods dot zaļo gaismu tam, lai Biķernieku trasē ne tikai sportam, bet arī inovācijām būtu iespēja radīt nākotnes uzvarētājus.” 

   Kā pirmais pārrobežu risinājumu rādīja Latvijas Elektronikas un datorzinātņu institūts, demonstrējot dinamisku transportlīdzekļu pārvietošanos, tiem braucot saistītās kolonnās (platooning). Tas ir risinājums, kurā autonoms transportlīdzeklis kopē manuāli vadīta transportlīdzekļa manevrus, izmantojot tikai transportlīdzekļa datus, kas tiek nosūtīti un saņemti 5G komerctīklā. 

   Francijas VEDECOM Transition Energétique institūts un Tallinas Tehnoloģiskā universitāte (TTU) pārbaudīja, kā pie šīm tehnoloģijām izvairīties no sadursmes ar neaizsargātu satiksmes dalībnieku (VRU). Demonstrācijas laikā gājējs saņēma trauksmes signālus no savienota elektriskā transportlīdzekļa, kas ar sensoru palīdzību konstatēja defektus, brīdinot gājēju par iespējamu sadursmi un ļaujot iegūt izšķiroši svarīgas sekundes, lai novērstu briesmas. Lai pārbaudītu pārrobežu savienojamību, gājējam un elektriskajam transportlīdzeklim bija dažādi mobilo operatoru pieslēgumi. 

   Tāpat tika rādīti autonomi vadītu auto demonstrējumi, kā arī 5G digitālie izklaides risinājumi, ko nodrošina pārrobežu mobilo operatoru tīkli. 

   Latvijas pārrobežu 5G mobilitātes simulācijas vides izveide tika uzsākta kā daļa no 5G-ROUTES projekta – ES finansētas nākotnes mobilitātes iniciatīvas, lai izstrādātu inovatīvus un komerciāli izmantojamus CAM (savienotās un automatizētās mobilitātes) risinājumus un nodrošinātu automatizētu pārrobežu mobilitāti. Ieviešot CAM pārrobežu vidē, galvenais izaicinājums ir nodrošināt netraucētu datu savienojamību. Īpašo testa vidi ciešā sadarbībā ar Igaunijas uzņēmumu “Telia” ir izstrādājis Latvijas mobilo tehnoloģiju inovāciju uzņēmums LMT.  

   Izmantojot CAM pārrobežu vidē, galvenais izaicinājums ir nodrošināt stabilu un netraucētu savienojamību. Pārrobežu savienojamības jautājumi Eiropā tiek risināti vairākos ES finansētos projektos, tostarp 5G-MOBIX, kas vērsts uz transportlīdzekļu automatizētas pārrobežu funkcionalitātes attīstību, izmantojot 5G risinājumus.   

   “Lielākā problēma, pārbaudot inovatīvus risinājumus 5G tīklā pārrobežu vidē, ir atrast drošu vidi, kas ļauj veikt netraucētus izmēģinājumus reālos apstākļos. Tādējādi slēgta un droša pārrobežu testu vieta būtiski atvieglo šo procesu, ļaujot veikt izmēģinājumus plašākā mērogā un paātrinot inovatīvu pārrobežu risinājumu izstrādi visās nozarēs, tostarp viedajā mobilitātē,” stāstīja Artūrs Lindenbergs, LMT  mobilitātes inovatīvo risinājumu vadītājs.  

   5G-ROUTES projekts, kurā sadarbojas 21 partneris no deviņām Eiropas valstīm, tika uzsākts 2020. gada 1. septembrī. Kopš tā laika projekta ietvaros ir notikuši vairāki izmantošanas iespēju demonstrējumi un ir noritējis darbs pie nepieciešamās 5G infrastruktūras nodrošināšanas pārrobežu mobilitātes izmēģinājumiem.  

   Projekta dalībnieki gatavojas pārbaudīt lietošanas iespējas arī Valkas–Valgas izmēģinājuma vietā, kas atrodas uz Latvijas un Igaunijas robežas. Pārrobežu mobilitātes izmēģinājumus 5G testa vidē Latvijā organizēja 5G-ROUTES projekta dalībnieks LMT, kas sadarbībā ar projekta partneriem koordinē arī 5G infrastruktūras ieviešanu 5G-ROUTES testēšanas vietās Latvijā, Igaunijā un Somijā. 

   Projekts 5G-ROUTES ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020”, granta līgums Nr. 951867.  

   Dalīties ar saiti