Palīdzība

   2023. gada 24. aprīlis

   42% uzņēmumu vadītāju uzskata, ka darbs jāveic pilnībā klātienē

   Kaut arī Covid-19 pandēmijas izraisītie ierobežojumi ir palikuši pagātnē, tās ietekme jūtama joprojām, būtiski mainoties darba organizēšanai uzņēmumos. Gandrīz pusei (49%) Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu Covid-19 pēdējā gada laikā ir licis strauji veicināt digitalizāciju, palielinot elektroniski parakstīto dokumentu apjomu, ieviešot to saskaņošanu IT sistēmās un organizējot darbu attālināti, liecina LMT veiktā Latvijas uzņēmēju aptauja.* Saglabāt šīs pārmaiņas pilnībā plāno galvenokārt uzņēmumi ar augstu digitalizācijas pakāpi.

   Kā norāda vairums (61%) aptaujāto uzņēmēju, pirms Covid-19 krīzes darbs uzņēmumā pilnībā norisinājās klātienē. Joprojām 42% uzņēmumu vadība uzskata, ka darbs ir pilnībā jāveic klātienē – starp tiem biežāk ir uzņēmumi, kuru digitalizācijas pakāpe tiek vērtēta kā zema. Tikai 11% uzņēmumu jau pirms Covid-19 ierobežojumiem darbu organizēja pilnībā attālināti.

   “Globālā pandēmija nenoliedzami ir paātrinājusi digitalizāciju, liekot mainīt savus darba paradumus arī uzņēmumiem, kas līdz šim ar digitalizācijas procesiem bijuši uz “jūs”. Lai saglabātu konkurētspēju un varētu izdzīvot jaunajā izaugsmes tempā, uzņēmumiem nākas kļūt elastīgākiem attiecībā uz darba organizēšanu un arī ieviest dažādus digitalizācijas risinājumus savā ikdienā. Mazāk pandēmijas ietekmi izjuta uzņēmumi ar augstu digitalizācijas pakāpi, kas jau pirms Covid-19 varēja organizēt darbu pilnībā attālināti, līdz ar to, sākoties ierobežojumiem, tiem nebija nepieciešamības kaut ko būtiski mainīt savā ikdienā,” komentē LMT prezidents Juris Binde.

   Strauja digitalizācija liek ieviest papildu tehnoloģiju risinājumus, tomēr aptaujas dati rāda, ka 58% uzņēmumu nav nodrošinājuši papildu aprīkojumu darbiniekiem attālinātā darba veikšanai. Savukārt 33% saskārušies ar nepietiekamu darbinieku digitālo prasmju līmeni. 

   Kopumā 46% uzņēmumu norāda, ka pandēmijas laikā ieviestās pārmaiņas varētu vismaz daļēji saglabāt – galvenokārt tie, kuru digitalizācijas pakāpe tiek vērtēta kā vidēja, valsts un pašvaldību iestādes, uzņēmumi ar apgrozījumu virs 300 000 eiro un darbinieku skaitu virs 100, kā arī tie uzņēmumi, kuri saviem darbiniekiem nodrošina papildu tehnisko aprīkojumu attālinātā darba veikšanai. Savukārt uzņēmumiem, kuri iepriekšminētās pārmaiņas plāno saglabāt pilnībā (18%), nereti raksturīga augsta digitalizācijas pakāpe. 

   * Uzņēmēju aptauju par Covid-19 ietekmi un digitalizāciju īstenojusi tirgus un sociālo pētījumu kompānija “RAIT Custom Research Baltic” 2023. gada martā, aptaujājot 301 mazo un vidējo uzņēmumu Latvijā.

   Dalīties ar saiti