Palīdzība

   2020. gada 22. decembris

   Ziemeļbrieža vietā drons: Latvijā veikta pirmo dāvanu piegāde pa gaisu

   Latvijāpirmo reizi veikta Ziemassvētku dāvanu piegāde ar pilnībā attālināti vadītu bezpilotalidaparātu – dronu.Dāvanu jeb LMT planšetu piegāde Vidzemē realizēta, sadarbojoties uzņēmumiem“Latvijas Mobilais Telefons” (LMT), “SPH Engineering” un “DPD Latvija”. Drona lidojums veiktsārpus tiešas pilota redzamības, un tā vadībai izmantots pieslēgums mobilosakaru tīklam.

   Jau izsenis tiek vēstīts,ka Ziemassvētku vecītis, traucoties ziemeļbriežu pajūgā, dāvanas piegādā pagaisu. Tagad stāsti kļuvuši pavisam reāli, tikai ziemeļbriežu vietā dāvanaspiegādā bezpilota lidaparāts – drons. Kā skaidro uzņēmumu pārstāvji, šobrīdpasaulē notiekošā straujā digitālā transformācija būtiski iezīmē arī jaunuproduktu un risinājumu nepieciešamību, kas nākotnē ļautu pilnvērtīgi izmantot tehnoloģiju, to skaitādronu un mobilo sakaru sniegtās priekšrocības un iespējas. Tests, piegādājot pirmāsdāvanas ar dronu, ieskicē, kā šis pakalpojums varētu izskatīties jau tuvā nākotnē.

   “Mūsdienu Ziemassvētku vecīša labais palīgs noteikti ir stabils,uzticams mobilo sakaru tīkls, bet ziemeļbriežu asistents – drons. Tāizmantošana sūtījumu piegādei ir lielisks piemērs tam, kā tehnoloģijas kalpocilvēkam, kam nākotnē būs arvien lielāka nozīme. Tāpēc LMT kopā arstarptautiskajiem partneriem šobrīd aktīvi strādā pie tā, lai ar mobilo sakarutīkla palīdzību veicinātu drošu attālinātu dronu vadību ārpus redzamības zonas,”stāsta Ingmārs Pūķis, LMT viceprezidents.

   Jau iepriekš minēts, kanākotnē lielākā daļa no visiem bezpilota gaisa kuģu komerciālajiem lidojumiem varētunotikt ārpus tiešas pilota redzamības. Attālināti dronu lidojumi šobrīdnav plaši izplatīti, jo normatīvie akti drošības nolūkos paredz, ka dronus varpilotēt tikai tiešā redzamībā. Tomēr atsevišķos gadījumos, piemēram, izpētesnolūkos, kā šoreiz, var saņemt paaugstinātas bīstamības lidojuma atļauju. Mobilosakaru tīkla pieslēgums uzlabo šādu ārpus redzamības dronu lidojumu drošību.

   “Sūtījumu piegāde ardronu kļūst par gluži reālu globālu tendenci. Aizvadītā mēneša laikā esamnovērojuši, ka šī tēma kļūst arvien aktuālāka. Tikmēr piegādes un mobilo sakarutirgus dalībnieki gan pasaules, gan vietējā mērogā apvienojas, lai ieviestubezpilota lidaparātu piegādes risinājumus. Lepojamies ar iespēju, izmantojotdronu vadības programmatūru UgCS, kas ļauj izveidot jau iepriekš noteiktu maršrutu,sniegt savu ieguldījumu un piedalīties LMT un “DPD Latvija” iniciatīvā,nodrošinot sūtījumu piegādes ar dronu Latvijā,” norāda Aleksejs Dobrovoļskis,“SPH Engineering” tehniskais vadītājs.

   Dronu iesaisti kā būtiskumodernizācijas risinājumu un palīdzību sūtījumu laicīgai un precīzai piegādeivērtē arī sūtījumu piegādes nodrošinātāji. Īpaši svarīgi tas būtu, ja sūtījumucitādi piegādāt nav iespējams.

   “Šobrīd dzīvojam ļotidinamiskā laikmetā, un viena no panākumu atslēgām ir spēja pielāgoties. DPD iruzņēmums, kas vienmēr ir sekojis līdzi inovatīvajām tendencēm, un šī reize navizņēmums. Kā viena no DPD prioritātēm ir ilgtspējības nodrošināšana, piegādājotsūtījumus. Elektrobusu iegāde ir viens no virzieniem, kuru jau realizējam. Tačusaredzam arī ļoti lielu potenciālu sūtījumu piegādēs ar dronu - tas būtu netikai dabai draudzīgs piegādes veids, bet arī ļautu piegādāt sūtījumus ātrāk,” cerībupauž Jānis Grants, “DPD Latvija” valdes priekšsēdētājs.  

   Kā norādadāvinājuma nodrošinātāji, Ziemassvētki ir laiks, ko lielākoties pavadām ģimeneslokā, iepriecinot viens otru ar dāvanām. Tomēr ne visiem ir šāda iespēja.Tāpēc, lai iepriecinātu seniorus, kuri atrodas prombūtnē no tuviniekiem un, iespējams,arī dāvanas saņem retāk, sūtījumi ar dronu nogādāti Siguldas sociālās aprūpescentra “Allaži” un Cēsu pilsētas pansionāta iemītniekiem, bet ar “DPD Latvija” dabaidraudzīgu elektrotransportu – arī Valmieras pilsētas pansionāta iemītniekiem. Dāvanasno LMT e-veikala – LMT planšetes – varēs izmantot ikviens pansionātaiemītnieks, lai sazinātos ar tuviniekiem, sekotu līdzi jaunākajiem notikumiempasaulē, kā arī apgūtu jaunas prasmes tiešsaistē. Ērtākai lietošanai planšetēslejupielādētas arī noderīgas lietotnes, piemēram, tiešsaistes televīzija LMTStraume. Būtiski, ka Cēsu, Siguldas un Valmieras pilsētas ir arī LMTinovāciju partneri.

   “Cēsu pilsēta atbalstaatbildīgas inovācijas, un šis ir lielisks un laika garam atbilstošs veids, kāvaram palīdzēt pansionātam un tā iemītniekiem – vienai no neaizsargātākajāmsabiedrības grupām – saglabāt saikni ar ārpasauli šajos sarežģītajos apstākļos.Cilvēks ir sabiedriska būtne, tāpēc pat virtuāla saziņa ar tuvajiem irneatsverama.  Vēl jo vairāk, tā ir arīiespēja apgūt jaunas prasmes un īstenot arvien jaunas aktivitātes ikdienā. Esampateicīgi LMT un visiem iesaistītajiem par šo iespēju!” gandarījumu pauž Cēsunovada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.

   Lai attīstītu dronu inovācijas Latvijā, LMT kopā ar cituvalstu partneriem piedalās Eiropas bezpilota lidaparātu ekosistēmas attīstībasprojektā COMP4DRONES. Tāpat LMT ir arī globālās bezpilota lidaparātu satiksmesvadības asociācijas GUTMA biedrs un piedalās starptautiskās mobilo sakaruasociācijas GSMA dronu risinājumu attīstības darbā.

   Dāvanu sūtījumu piegāde ardronu videoformātā skatāma šeit

   Dalīties ar saiti