Palīdzība

   2018. gada 16. marts

   Radīta unikāla pētījumu platforma ekonomisko datu analīzei reālā laika režīmā

   Latvijas Universitātes (LU) Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte (BVEF) un Latvijas Mobilais Telefons (LMT) kopīgi izstrādājuši unikālu pētījumu platformu Lielo datu analīzei un ekonomiski pamatotu lēmumu pieņemšanai. Pēc Satiksmes ministrijas (SM) iniciatīvas pētījums šodien, 15. martā, tika prezentēts SM vadībai un padotības iestādēm, kā arī valsts pārvaldes, pašvaldību, nevalstisko organizāciju un autoceļu jomas ekspertiem.

   Satiksmes ministrs Uldis Augulis: “Esmu gandarīts, ka zinātne un valsts pārvalde ir radusi kopīgu valodu un sadarbojas, sniedzot ieguldījumu tālākai stratēģiskai rīcībai un lēmumiem. Novērtēju akadēmiskās zinātnes un pētījumu autoru uzticību,  prezentējot šo unikālo veikumu plašākai sabiedrībā tieši Satiksmes ministrijā. Uzskatu, ka ir nepieciešams izvērtēt un integrēt pieejamos datus, īpaši vērtējot ekonomisko aktvitāti Latvijā. Infrastruktūra un mobilitātes iespējas ir nozīmīgs faktors ekonomiskās attīstības iespējām, īpaši novados. Vienlaikus šis pētījums ir rīks unikālu un personalizētu pašvaldību attīstības stratēģiju izstrādei, kā arī nacionāla mēroga jautājumu risināšanai, piemēram, jautājumos par investīcijām ceļos.”

   Pētījumu platforma dod iespēju veikt datu analīzi reālā laika režīmā, kas ir pamats datos balstītai lēmumu pieņemšanai nacionālā un reģionālā līmenī. Vienlaikus tā ir rīks unikālu un personalizētu pašvaldību attīstības stratēģiju izstrādei, kā arī nacionāla mēroga jautājumu risināšanai, piemēram, ceļu tīklu optimizācijai un infrastruktūras attīstības plānošanai.

   LMT prezidents, prof. Juris Binde: “Milzīgais uzkrāto datu apjoms ikvienā nozarē, līdz ar tehnoloģiju pieaugošajām iespējām ļauj šos datus analizēt un pieņemt labāk pamatotus lēmumus gan sabiedrības pārvaldē, gan biznesā. Lielākais izaicinājums ir iemācīties šos datu masīvus izmantot gudri. Tāpēc Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes pētnieku ideja par Lielajos datos balstīta politisko un biznesa lēmumu pieņemšanas rīka izveidi, pilnībā sakrita ar mūsu vīziju. Mūsu kopīgi izstrādātais datu analīzes modelis ir augstu novērtēts arī starptautiski, un tam ir eksporta potenciāls. Modelis izmantojams gan pašvaldību ekonomiskās aktivitātes analīzē, gan pilsētvides, transporta plūsmas un pakalpojumu attīstības plānošanā. Turklāt, atšķirībā no statistikas datiem, šis modelis sniedz iespēju datus analizēt tūlītējā laikā.”

   Lai demonstrētu jaunās pētījumu platformas plašās izmantošanas iespējas, tā autori LMT prezidents prof. Juris Binde, LU BVEF dekāns asoc. prof. un pētnieks Gundars Bērziņš, kā arī pētnieki prof. Irina Arhipova un Aldis Ērglis ir izveidojuši Latvijas reģionu ekonomiskās attīstības indeksu. Tas ir balstīts mobilo tālruņu zvanu un SMS statistikā, kā arī citos ekonomiski nozīmīgos datos. Pilnus pētījuma datus plānots prezentēt maijā.   

   Valsts statistikas uzdevums ir nodrošināt sabiedrībai un lēmumu pieņēmējiem ticamu informāciju par ekonomiskajiem, sociālajiem un demogrāfiskajiem procesiem. Diemžēl ne vienmēr tā ir operatīvi pieejama un izmantojama. Savukārt pētījuma rezultāti dod iespēju izdarīt prognozes par ekonomiskās aktivitātes izmaiņām pašvaldību līmenī, kā arī kalpo par attīstības stratēģiju izstrādes, lēmumu pieņemšanas un izvērtēšanas rīku reģionu politikas veidotājiem, kā arī investīciju ienesīguma izvērtēšanas rīku uzņēmējiem.

   Pasākuma ieraksts LMT Straumē ŠEIT.   Dalīties ar saiti