Palīdzība

   Topogrāfisko plānu un projektu saskaņošana

   LMT piedāvā šādus topogrāfisko plānu un projektu saskaņošanas pakalpojumus.

   • Būvprojektu un topogrāfisko plānu saskaņošana – veicam savu inženiertīklu izvietojuma atbilstības pārbaudi topogrāfiskajos materiālos un iesniegtajos projektos.
   • Tehnisko noteikumu sagatavošana un izsniegšana pēc trešo personu (fiziskas un/vai juridiskas pers.) pieprasījuma – lai saņemtu tehniskos noteikumus, jāiesniedz pieteikums brīvā formā, pievienojot informāciju par projektējamo objektu.
   • Atzinumu izsniegšana trešajām personām iesniegšanai Būvvaldēs par būvobjektu gatavību nodošanai ekspluatācijā.

   Visi minētie pakalpojumi ir bezmaksas.


   Svarīgi!

   Pirms būvdarbu vai zemes rakšanas darbu uzsākšanas nepieciešams informēt LMT, lai precizētu elektronisko sakaru tīkla/optisko šķiedru kabeļu līnijas atrašanās vietu.
   Tālr. saziņai 67773939.


   Iesniegumus par tehnisko noteikumu un atzinumu saņemšanu, kā arī topogrāfiskos plānus var sūtīt uz e-pastu buvnieciba@lmt.lv.


   Pieņemšanas laiki topogrāfisko plānu un projektu saskaņošanai

   Apmeklētāju pieņemšana klātienē Ropažu ielā 6 uz nenoteiktu laiku tiek pārtraukta. Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai!