Palīdzība

   2019. gada 6. jūnijs

   VEF apkaimē prototipēs un izmēģinās viedpilsētas tehnoloģijas

   Lai VEF apkaimi attīstītu kā viedpilsētaspilotteritoriju, kurā tiks izmēģināti un ieviesti jaunākie tehnoloģiskierisinājumi, apkaimes uzņēmumi apvienojušies inovāciju kustībā “VEFRESH”. Šodien,parakstot kopīgu memorandu ar Ekonomikas ministriju un Rīgas domi, kustībasdalībnieki ir apņēmušies VEF apkaimi padarīt ne tikai par Rīgas un Latvijas,bet reģiona pilsētvides inovāciju centru.

   “Līdz ar straujotehnoloģiju attīstību un brīvu pieeju globālajam tirgum ekonomiskās  attīstības tempus diktē spēja radīttehnoloģiskās inovācijas, un šis ir ceļš, kurš jāiet Latvijai. Mums jau šobrīdir visi priekšnoteikumi, lai izmantotu šo ekonomiskā uzrāviena iespēju. Viedo risinājumupilotteritorijas izveide ir pasaulē atzīta metode, ar kuras palīdzību attīstītvietējo inovāciju potenciālu un radīt eksportspējīgas tehnoloģijas. Tādēļ manir patiess prieks, ka pašmāju tehnoloģiju uzņēmumi kopā ar partneriem pašiapvienojuši spēkus, lai šāda inovāciju izstrādes platforma būtu arī Latvijā.Nešaubos, ka šī pieeja sevi attaisnos un nesīs augļus,” norāda ekonomikasministrs Ralfs Nemiro.

   VEF apkaime vēsturiski bijusitehnoloģiju inovāciju mājvieta un spēcīgs valsts ekonomikas vilcējspēks, unlikumsakarīgi tieši šeit 100 gadus pēc savulaik lielākā Latvijas tehnoloģijuuzņēmuma dibināšanas koncentrējušies uzņēmumi, kas ir Latvijas 21. gadsimtatehnoloģiju līderi. Kopā tie nodarbina vairāk nekā 4000 IT speciālistu,saražojot 43% no visa Latvijas IT eksporta apjoma un valsts budžetā nodokļosiemaksājot vairāk nekā 85 miljonus eiro.

   Viedā transporta pietura un arviedajām tehnoloģijām aprīkotas gājēju pārejas, mobilitātes punkts arvelosipēdiem pārvietošanās iespējām uz attālākām Rīgas vietām, apstādījumi unparki ar piknika zonām, spēļu laukumi un publiskās darba stacijas darbam brīvādabā, kā arī labiekārtota infrastruktūra kājāmgājējiem un riteņbraucējiem – šieir tikai daži no risinājumiem, kurus kopīgiem spēkiem vēlas īstenot inovācijukustības “VEFRESH” dalībnieki, tehnoloģiju uzņēmumi LMTun “Accenture”, nekustamo īpašumu attīstītājs “New Hanza Capital” un pilsētapilsētā “Jaunā Teika”, kā arī VEF Kultūras pils. 

   Kā stāsta inovācijukustības “VEFRESH” vadītājs, sociālantropologs Viesturs Celmiņš, viedpilsētasrisinājumu prototipēšanas un ieviešanas gaitā VEF apkaimē kā prioritāte tiksnoteikta cilvēkiem draudzīga un zaļa labiekārtojuma un infrastruktūrasveidošana. LMT iedzīvinās savienoto auto un dronu risinājumus, kā arī citas 5Giespējas pilsētvides uzlabošanā. “Accenture” prototipēšanas studija “LiquidStudio” īstenos lietu interneta, mākslīgā intelekta un miksētās papildinātāsrealitātes projektus.

   “Jaunā Teika” – jaušobrīd ir modernākais rajons dzīvošanai un strādāšanai Rīgā, ko par savumājvietu izvēlējušās jau vairāk nekā 700 ģimenes un desmitiem uzņēmumu, nākotnēnodrošinās telpas vairāk nekā 6000 profesionāļiem. “New Hanza Capital” palīdzēsvēsturiskās VEF rūpnīcas ēkām atdzimt par ērtu un patīkamu darba viditehnoloģiju uzņēmumiem, labiekārtojot arī vēsturisko VEF kvartāla iekšējoparku. Savukārt VEF Kultūras pils meklēs inovatīvus formātus tradicionālāmvērtībām un būs telpa kopdarei un tehnoloģiju nozares spilgtākajiem pasākumiem.

   “Nenoliedzami Rīgair moderna pilsēta – Baltijas reģiona ekonomiskais centrs, tomēr tas, vai tādatā būs arī nākamajos desmit, divdesmit gados, ir ļoti atkarīgs no mūsu spējasradīt un piedāvāt biznesam un dzīvošanai labvēlīgu, ērtu vidi. Rīgas pilsētasattīstības stratēģijā ir virkne aktivitāšu, kas uz to ir virzītas, tomēr šomērķi izdosies sasniegt tikai ar sabiedrības un uzņēmēju aktīvu iesaisti. Tādēļaugstu vērtējam inovāciju kustības “VEFRESH” iniciatīvu un ieceri vēsturiskoVEF teritoriju un tās apkārtni modernizēt, labiekārtot un veidot par viedpilsētas risinājumu pilotteritoriju,” norādaRīgas domes priekšsēdētāja vietnieks OļegsBurovs.

   Kustība “VEFRESH”, kuraiaicināti pievienoties arī citi uzņēmumi, VEF apkaimē apņēmusies atbalstītuzņēmumus, kas attīsta inovatīvus un potenciāli eksportspējīgus risinājumus, kāarī pēc iespējas censties mazināt administratīvo slogu, kas saistīts ar šādurisinājumu testēšanas saskaņošanu. Tāpat, lai popularizētu inovācijas unveicinātu IT speciālistu skaita pieaugumu Latvijā, kā arī veidotu ciešākusaikni starp inovāciju radītājiem un izglītības iestādēm, “VEFRESH” dalībniekiiecerējuši sekmēt STEM un IT izglītības iespējas.

   Dalīties ar saiti