Palīdzība

   2000. gada 5. maijs

   LMT peļņa 1999. gadā bija 19,5 miljoni latu

   Vakar "Latvijas Mobilais Telefons SIA" īpašnieku kopsapulce apstiprināja auditētos finansu rezultātus 1999. gadam.

   Auditētie finansu rezultāti liecina, ka uzņēmuma apgrozījums 1999. gadā bija Ls 64 596 000 un peļņa pēc nodokļiem Ls 19 454 000, bet nodokļos LMT ir samaksājis Ls 7 391 000. Auditu veica starptautiskā auditorfirma "Arthur Andersen".

   Ņemot vērā to, ka LMT apgrozījums jau ir pārsniedzis 100 miljonus dolāru gadā, kas uzskatāma par zināmu robežlīniju arī pēc starptautiskajiem mērogiem, ievērojami pieaudzis abonentu skaits, ģeogrāfiskais tīkla pārklājums, abonentu apkalpošanas centru un darbinieku skaits, kopsapulce nolēma, ka LMT vadītāja amata nosaukums turpmāk būs prezidents, nevis ģenerāldirektors, kā iepriekš, kā arī veikt atbilstošas izmaiņas uzņēmuma organizatoriskajā struktūrā.

   LMT prezidents Juris Binde: "Finansu rezultāti ir mēraukla, pēc kuras var spriest par jebkuru biznesu. Latvijas Mobilā Telefona rezultāti, kas katru gadu ir auguši, liecina par uzņēmuma augsto potenciālu un mobilo telekomunikāciju nozares attīstības perspektīvām kopumā."

   Dalīties ar saiti