Palīdzība

   2012. gada 25. aprīlis

   Latvijas Bērnu dzirdes centrs un LMT dāvina skaņu pastiprinošas iekārtas

   Latvijas Bērnu dzirdes centrs un Latvijas Mobilais Telefons 25.aprīlī 32 Rīgas Nedzirdīgo Bērnu internātpamatskolas (RNBIPS) audzēkņiem ar smagiem dzirdes traucējumiem uzdāvināja skaņas pastiprināšanas ierīces. Tās ļaus labāk saklausīt pedagogu stāstīto, tādējādi palīdzot bērniem pilnvērtīgi mācīties un attīstīties.

   RNBIPS tika uzdāvinātas arī piecas raidītāja iekārtas, ko saziņai ar bērniem izmantos skolotāji, un vēl piecas iekārtas, kas tiks uzstādītas mācību klašu individuālā darba kabinetos. Dānijas uzņēmuma Widex ražotās jaunākās paaudzes skaņu pastiprinošās iekārtas ir savienojamas ar ikvienu dzirdes aparāta un kohleārā implanta modeli. Universālie pastiprinātāji tiks izmantoti mācību procesā, un pēc pašreizējo audzēkņu mācību gaitu beigām paliks skolas īpašumā. Tādējādi ierīces būs izmantojamas gadiem ilgi.

   Latvijas Bērnu dzirdes centra vadītāja Sandra Kušķe: «Bērniem ar smagiem dzirdes traucējumiem mācību materiāls balstīts kā uz audiālu, tā arī vizuālu uztveri, tāpēc ir ļoti nozīmīgi klasēs radīt atbilstošus un piemērotus klausīšanās apstākļus, lai bērni ar dažādām dzirdes spējām varētu saklausīt skolotāja teikto. Pateicoties LMT uzdāvinātajām skaņu pastiprinošajām iekārtām, efektīvāk mācīties varēs arī bērni ar ļoti nopietniem dzirdes traucējumiem».

   Latvijas Mobilā Telefona prezidents Juris Binde: «Dzīvē nav lielāka gandarījuma, kā palīdzēt cilvēkiem, kuriem to vajag visvairāk. Jo īpaši tad, ja zinām, ka mūsu spēkos ir uzlabot veselību maziem bērniem un pusaudžiem, palīdzēt viņiem sadzirdēt pasauli. Tādēļ LMT jau septīto gadu apvieno spēkus ar Latvijas Bērnu dzirdes centru, lai veicinātu bērnu ar dzirdes traucējumiem pilnvērtīgu attīstību un iekļaušanos sabiedrībā».

   Projektu, kura kopējās izmaksas ir aptuveni 17 tūkstoši latu, kopīgi īsteno Latvijas Bērnu dzirdes centrs un Latvijas Mobilais Telefons. Daļu naudas ziedoja LMT 20 gadu jubilejas balles viesi.

   Latvijas Bērnu dzirdes centra un LMT sadarbība aizsākās 2006. gadā, kad LMT uzdāvināja kohleāros implantus visiem bērniem, kuri bija reģistrēti rindā Latvijas Bērnu dzirdes centrā. 2007. gadā uzņēmums uzdāvināja visām sertificētajām Latvijas dzemdību nodaļām jaundzimušo dzirdes skrīninga aparātus, lai dzirdes traucējumus varētu diagnosticēt pēc iespējas ātrāk. Turpinot iesākto darbu dzirdes veselības uzlabošanā valstī, 2008. gadā Rīgas 218. specializētā bērnudārza audzēkņi un pedagogi saņēma modernas FM iekārtas bērnu pirmo dzirdes iemaņu attīstības veicināšanai. 2009. gadā 75 bērni ar paliekošiem smagas un vidēji smagas pakāpes dzirdes traucējumiem saņēma no LMT dzirdes aparātus, lai labāk saklausītu skolotāju teikto un iekļautos vienaudžu kolektīvā. Savukārt 2011.gadā LMT iekārtoja Montesori apmācību kabinetu. Kopumā LMT ieguldījums dzirdes veselības uzlabošanā Latvijā pārsniedzis pusmiljonu latu.

   Dalīties ar saiti