Palīdzība

   2019. gada 28. novembris

   5G Techritory atklāj ar pirmo attālināti vadīta drona lidojumu

   28. novembrī 5GTechritory foruma atklāšanā Ministru prezidents Krišjānis Kariņš un LMTprezidents Juris Binde Latvijas un starptautiskajai sabiedrībai demonstrējapirmo attālināti vadīta drona lidojumu Latvijā, izmantojot mobilo sakaru tīklu.Kariņš un Binde no foruma norises vietas Rīgas centrā vadīja dronu, kurš pacēlāsĀdažu lidlaukā un lidoja iepriekš iestatītā, automātiskā lidojuma maršrutā.

   Ministru prezidents KrišjānisKariņš: "5G sniedz mumsvēl nebijušas iespējas, kuras noteiks nākotnes attīstību. Latvijai un Baltijasjūras reģionam ir visi nepieciešamie priekšnosacījumi, lai būtu 5G attīstībaslīderos – radoši un izglītoti cilvēki, spēcīga tehnoloģiju tradīcija un biznesagatavība izstrādāt un ieviest 5G balstītas inovācijas, vienlaikus meklējotrisinājumus atbilstošai datu un privātuma prasību nodrošināšanai. Strādāsimkopā, lai mūsu reģions kļūtu par nākotnes attīstības līderi."

   Šobrīd dronu lidojumiārpus tiešās redzamības zonas vēl nav atļauti, taču industriālo dronuizmantošana nākotnē ir tieši saistīta ar lidojumiem ārpus tiešās redzamībasloka.
   Tam nepieciešams atbilstošs normatīvais regulējums, kā arī jāatbilst stingrāmdrošības prasībām. Mobilo sakaru tīkla izmantošana var būtiski uzlabot dronulidojumu drošību ārpus redzamības zonas.

   Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (no kreisās) un LMT prezidents Juris Binde dod startu attālinātajam drona lidojumam LMT mobilo sakaru tīklā.

   Lai to demonstrētu, LMT kopā ar Latvijas programmatūras izstrādātāju SPH Engineering,kas attīsta automatizētu dronu lidojumu maršrutu risinājumus, jau ir veicistesta lidojumus, mērot mobilā tīkla pārklājumu dažādos augstumos (uz zemes, 50 mun 120 m augstumā). Veiktie testa lidojumi apliecināja, ka mobilo sakaru tīklāir iespējama droša attālināta dronu vadība. Turklāt, sadarbojoties ar Austrijasprogrammatūras izstrādātāju Dimetor, LMT izmēģināja arī rīku, kas ļaujredzēt prognozējamo tīkla pārklājumu gaisā un tādējādi sniedz papildu drošībuattālināto drona lidojumu plānošanā.

   LMT prezidents Juris Binde: “Mobilo tehnoloģiju un aviācijas nozaresrisinājumu integrācija būs pagrieziena punkts jaunu pakalpojumu attīstīšanai –no dronu izmantošanas preču piegādē vai lauksaimniecības teritorijupārvaldīšanā līdz pat cilvēku meklēšanai un glābšanai. Līdzšinējos LMT testoskonstatēts - mobilo sakaru tīkls jau tagad ir par 97,6 % piemērots drošasattālinātas dronu vadības risinājumiem, vienlaikus ir aktīvi jāstrādā arī pieatbilstoša normatīvā regulējuma valstu un starptautiskā mērogā.”

   Interese par dronuizmantošanu un attālinātu vadību ir plaša. Piemēram, mežu apsaimniekošanā, kurgandrīz katrs lidojums pāri kokiem jau ir ārpus redzamības,  attālināti lidojumi ar dronu ļautu vienkāršākapsekot jaunaudzes, vējgāzes un ugunsgrēka vietas, kā arī ātrāk identificēttādu pēdējo gadu problēmu kā mizgrauži, kas radījuši lielus postījumus Eiropasmežos. LMT un Latvijas Valsts Meži šobrīd aktīvi sadarbojas, pētot dronurisinājumu izmantošanu mežu apsaimniekošanā.

   LMT attālinātā drona lidojuma testa video.

   Baltijas jūras reģionavalstu 5G ekosistēmas forums “5G Techritory” tiek rīkots jau otro gadu, un tasvienkopus pulcē politikas, biznesa un zinātnes līderus no visas pasaules, laiapspriestu  Eiropas līderības iespējas 5Gattīstībā. Līdz ar to šonedēļ Rīga kļūs par 5G galvaspilsētu. Tā organizatoriir valsts akciju sabiedrība Elektroniskie sakari sadarbībā ar Vides unreģionālās attīstības ministriju, Satiksmes ministriju un Ekonomikasministriju, Starptautisko telekomunikāciju savienība (ITU) un Ziemeļvalstuministru padome. LMT ir foruma stratēģiskais partneris.

    PARLMT

   LMT ir klientu skaita, apgrozījuma untīkla pārklājuma ziņā lielākais mobilo sakaru operators Latvijā arplašāko klientu apkalpošanas tīklu. Kā inovāciju līderis tirgū, LMT jau šobrīdklientiem piedāvā pilna spektra, augstas kvalitātes telekomunikāciju pakalpojumus- balss sakarus, ātrgaitas mobilo internetu bez apjoma ierobežojumiem, kā arīmobilo televīziju LMT Straume un LMT Mājas viedtelevīziju.

       Dalīties ar saiti