Palīdzība

   Ar Privāto maksājumu Tu varēsi

   Samaksāt par auto stāvvietu, transporta biļetēm u.c. pakalpojumiem

   Iegādāties spēles, filmas, mūziku, TV, grāmatas, kā arī dažnedažādas mobilās lietotnes Google Play

   Iegādāties dažādus mobilā satura pakalpojumus

   Kā lietot

   Lai sāktu lietot Privāto maksājumu, noslēgsim līgumu par pakalpojuma lietošanu. Piesakies, sūtot iesniegumu brīvā formā uz e-pastu info@lmt.lv. Ja rodas jautājumi, zvani uz bezmaksas tālr. 8076 8076.

   Maksa par samaksātajiem pakalpojumiem neparādīsies Tava darba devēja rēķinā, bet gan tiks iekļauta atsevišķā – Tavā – rēķinā. Savukārt par tiem pakalpojumiem, kurus līdz šim sedza darba devējs, Tev nebūs jāmaksā arī turpmāk.

   • Privātais maksājums Tev ir pieejams, ja mobilā telefona pieslēguma numurs ir reģistrēts uz juridiskās personas – Tava darba devēja – vārda.
   • Ja Tu vairs neizmanto pieslēguma numuru, kam bija piesaistīts Privātais maksājums, lūdzu, nekavējoties paziņo par to mums pa tālruni 80768076 vai e-pastu info@lmt.lv.

   • Ja vēlies, lai Tavu Privāto maksājumu pārņem cita pieslēguma numura lietotājs, lūdzu, uzraksti brīvā formā iesniegumu, paraksti to un atsūti mums pa faksu 67773707 vai ieskenētā veidā pa e-pastu info@lmt.lv.

   • Ja maini pieslēguma numuru vai darba devēju, Tu vari turpināt izmantot savu iepriekšējo Privāto maksājumu – vienkārši uzraksti iesniegumu brīvā formā, paraksti to un atsūti mums pa faksu 67773707 vai e-pastu info@lmt.lv.

   • Pakalpojuma darbība tiek pārtraukta, ja pieslēguma numurs, kam bija piesaistīts Privātais maksājums, pāriet uz LMT Karti.

   Paaugstinātas maksas zvanu pakalpojumi uz 909XXXXX un 900XXXXX sērijas numuriem (ziedojumu un balsošanas telefoni) Privātā maksājuma lietotājiem nav pieejami.

   Svarīgi zināt

   Pirms LMT pakalpojumu lietošanas lūdzam iepazīties ar LMT sniegto datu apstrādes informāciju. LMT kā datu pārzinis šiem jautājumiem velta vislielāko vērību. LMT sniegto pakalpojumu ietvaros datus apstrādājam tikai nepieciešamajā apjomā un laika periodā, kas izriet no pakalpojuma būtības un saistošo normatīvo aktu prasībām. Pakalpojuma PRIVĀTAIS MAKSĀJUMS ietvaros var tikt apstrādāti pamatdati, piemēram, pieslēguma numurs u.c., kā arī elektronisko sakaru metadati, tostarp noslodzes dati – ar elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu saistītā informācija. Apstrādājamo datu mērķis ir īstenot izvēlētā pakalpojuma izpildi, tostarp nodrošināt ar to saistīto kvalitāti, norēķinus un pieteikto jautājumu risināšanu, ja tādi rodas, kā arī saistošo normatīvo aktu izpildi. Datu apstrādes pamats ir pieprasītais LMT pakalpojums un ar to saistīto normatīvo aktu īstenošana. Šāda apstrāde ir priekšnosacījums darījuma izpildei, un datu nesniegšana var daļēji vai pilnībā kavēt vai pārtraukt darījuma nodrošināšanu. Attiecībā uz saviem datiem LMT klientam ir tiesības īstenot normatīvajos aktos noteiktās tiesības. Plašāka informācija par LMT īstenoto datu aizsardzību un tiesībām datu apstrādes jomā pieejama LMT privātuma politikā.