Mobilā satura pakalpojumi

Tev ir iespēja lietot dažādus mobilā satura pakalpojumus, kurus var pasūtīt un samaksāt ar mobilā telefona palīdzību – izklaides pakalpojumi, sociālie tīkli, iepazīšanās sarakstes, balsojumi u.c.

  • Iegādājies ar mobilā telefona palīdzību jebkurā laikā un vietā!
  • Maksa par izmantotajiem pakalpojumiem tiks iekļauta nākamajā LMT vai Privātā maksājuma rēķinā vai atskaitīta no LMT Kartes konta.
Mobilā satura pakalpojumi

Kā lietot

Mobilā satura pakalpojumiem var pieteikties dažādi.

  • Atver telefonā īpaši izveidotu interneta lapu, kurā piedāvāti mobilā satura pakalpojumi.
  • Nosūti īsziņu uz norādīto numuru vai piesakies internetā, un uz Tavu telefonu tiks atsūtīta piekļuves informācija, lai apstiprinātu pakalpojuma saņemšanu.
  • Izmanto telefonā instalētu lietotni un veic pirkumus no tās.
  • Zvani uz informatīvajiem, telebalsošanas, izklaides un ziedojumu tālruņu numuriem.

Izmaksas

  • Maksu par mobilā satura pakalpojumiem nosaka satura pakalpojumu sniedzējs – tā ir norādīta pakalpojuma reklāmā.
  • Lūdzu, pārliecinies par sniegtā pakalpojuma saturu un maksu, pirms veic tā iegādi!
  • Ja rodas jautājumi par konkrēto pakalpojumu, atteikšanās kārtību vai izmaksām, sazinies ar satura pakalpojuma sniedzēju.

Svarīgi zināt

Pirms LMT pakalpojumu lietošanas lūdzam iepazīties ar LMT sniegto datu apstrādes informāciju. Attiecībā uz datu apstrādi, ko MOBILĀ SATURA PAKALPOJUMU ietvaros kā pārzinis veic pats LMT sadarbības partneris, lūgums iepazīties ar konkrētā pārziņa sniegto datu apstrādes pārskatu. Šis pārzinis patstāvīgi atbild par savā pārziņā veikto datu apstrādi un ar to saistīto personu tiesību īstenošanu. LMT kā datu pārzinis šiem jautājumiem velta vislielāko vērību. LMT sniegto pakalpojumu ietvaros datus apstrādājam tikai nepieciešamajā apjomā un laika periodā, kas izriet no pakalpojuma būtības un saistošo normatīvo aktu prasībām. MOBILĀ SATURA PAKALPOJUMU ietvaros var tikt apstrādāti pamatdati, piemēram, pieslēguma numurs u.c., kā arī elektronisko sakaru metadati, tostarp noslodzes dati – ar elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu saistītā informācija. Apstrādājamo datu mērķis ir īstenot izvēlētā pakalpojuma izpildi, tostarp nodrošināt ar to saistīto kvalitāti, norēķinus un pieteikto jautājumu risināšanu, ja tādi rodas, kā arī saistošo normatīvo aktu izpildi. Datu apstrādes pamats ir pieprasītais LMT pakalpojums un ar to saistīto normatīvo aktu īstenošana. Šāda apstrāde ir priekšnosacījums darījuma izpildei, un datu nesniegšana var daļēji vai pilnībā kavēt vai pārtraukt darījuma nodrošināšanu. Attiecībā uz saviem datiem LMT klientam ir tiesības īstenot normatīvajos aktos noteiktās tiesības. Plašāka informācija par LMT īstenoto datu aizsardzību un tiesībām datu apstrādes jomā pieejama LMT privātuma politikā.

Visas maksas norādītas € ar PVN.